Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje projektima


Rezultati ispita

Objavljeni su rezultati kolokvijuma, 12. mart, 2020.

Obaveštenje

Literatura za pripremu pismenog i usmenog dela ispita se nalazi u sekciji Download.