Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje projektima


Rezultati ispita

Objavljeni su rezultati ispita, septembar/oktobar, 2018.

Obaveštenje

Literatura za pripremu usmenog dela ispita se nalazi na studentskom disku u folderu Upravljanje projektima.