Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje projektima


Rezultati ispita

Objavljeni su rezultati ispita, oktobar, 2017.

Obaveštenje

Literatura za pripremu usmenog dela ispita se nalazi na studentskom disku u folderu Upravljanje projektima.