Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Upravljanje investicijama


16
МАР
2020

Opšte informacije

Naziv predmeta: Upravljanje investicijama

Nastavnik: Đorđević B. Dejan

Asistent: Kavalić Mila 

17
МАР
2020

Podaci o formiranju ocena i polaganju ispita

Vežbe: Obuhvataju pripremu, izradu i odbranu projektnog rada - Investicione studije.

Obaveze studenata: Studenti, prema obrađenoj metodologijina vežbama, u grupi rade i brane projektni rad – Investicionu studiju (grupa može da se sastoji do 3 člana). Ovo je ujedno, osim redovnog pohađana nastave i vežbi, uslov za dobijanje potpisa iz ovog predmeta.

Uslovi za izlazak na ispit: Potpis u indeksu.

Način polaganja ispita: Ispit se polaže u formi testa, koji sadrži određeni broj zatvorenih, otvorenih i lekcijskih pitanja. Konačna ocena zaključuje se na osnovu ocena – projektnog rada i ispita.

16
МАР
2020

Literatura

Strukturu investicione studije možete preuzeti na sledećem link-u.

Ključne termine možete preuzeti na sledećem link-u.