Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tribologija i podmazivanje


25
МАР
2020

Ispitna pitanja - Teorijski deo

 1. Površina u tribologiji
 2. Hrapavost površine
 3. Parametri hrapavosti
 4. Klasa hrapavosti
 5. Trenje, statičko i dinamičko, koeficijent trenja
 6. Vrste kinematičkog trenja (kotrljanja, klizanja i u tečnom sloju)
 7. Vrste habanja delova tehničkih sistema , sl.1.6 iz knjige
 8. Athezivno trošenje
 9. Abrazivno habanje
 10. Zamorno
 11. Eroziono
 12. Kavitaciono
 13. Oksidaciono
 14. Koroziono
 15. Vibraciono
 16. Difuziono
 17. Glavni faktori koji utiču na ograničenja u uspešnom radu ležišta
 18. Koje aktivnosti obuhvata podmazivanje?
 19. Značaj pravilnog podmazivanja u pogonskoj praksi
 20. Hidrodinamičko podmazivanje
 21. Hidrostatičko podmazivanje
 22. Granično podmazivanje
 23. Elastohidodinamičko podmazivanje
 24. Uloga maziva u tehnici
 25. Opšta klasifikacija maziva
 26. Klasifikacija mazivih masti
 27. Reologija mazivih masti
 28. Opšta podela mazivih ulja-mineralnih ulja
 29. Opšta podela mazivih ulja
 30.  Podela maziva i ulja za podmazivanje mehaničkih prenosnika
 31.  Podela ulja za hidraulične sistema
 32.  Podela ulja za pneumatske sisteme
 33. Karakteristike motornog ulja
 34. Podmazivanje kliznih radijalnih ležišta
 35. Podmazivanje kliznih aksijalnih ležišta
 36. Ležišta podmazivana vazduhom
 37. Gumena radijalna ležišta
 38. Gumena radiaksijalna ležišta
 39. Podmazivanje čvrstim mazivima
 40. Podmazivanje kotrljajnih ležaja
 41.  Podmazivanje zupčastih prenosnika
 42. Sistemi za podmazivanje reduktora
 43. Podmazivanje pužnih parova
 44. Podmazivanje lanaca
 45.  Nabrojati uređaje za pojedinačno podmazivanje
 46.  Nabrojati uređaje za centralno podmazivanje
 47. Atomska spektroskopija maziva i ulja je
 48. Kriterijumi za ocenu rezultata ispitivanja hidrauličnih ulja
 49.  Nabrojati metode ispitivanja sadržaja čvrstih čestica u ulju