Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Transportni sistemi


22
МАЈ
2020

Termini konsultacija

 

Termini konsultacija kod MSc Jasne Tolmač

ponedeljak   01.06.2020.   13:00-14:30   kabinet 33

e-mail: jasnatolmac@yahoo.com

Dokle god traje situacija sa COVID 19, a prema preporukama iz dokumenta "Preventivne mere i postupci u funkciji sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARSCOV-2 sa ciljem zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih", potrebno je da mi se studenti na konsultacije najave putem e-mail-a bar 24 sata ranije, da bi se napravio raspored dolazaka.