Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Termodinamika sa termotehnikom


14
НОВ
2019

Termin I kolokvijuma

Prvi kolokvijum iz termodinamike održaće se u ponedeljak 18.11.2019.g. u terminu vežbi  - pismeni i u terminu predavanja - usmeni deo.

I grupa 11:30  MI i IZ pismeni

Usmeni od 13:15 - 14:15  MI, IZ, NIG

II grupa od 14:30 NIG pismeni

12
ДЕЦ
2019

Termin II kolokvijuma

II kolokvijum će biti održan u ponedeljak 15.12 2019. u terminima vežbi i predavanja

 

16
ЈАН
2020

Termin III kolokvijuma

III kolokvijum će biti održan 20.01.2020.g. u 10:00 u velikom AMF

Dežurni asistenti na kolokvijumu Mića Đurđev, Borivoj Novaković i Ivan Palinkaš