Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Termodinamika sa termotehnikom


25
ЈАН
2020

Rezultati 1, 2 i 3 kolkvijuma i testa iz jedinica

Ovde možete preuzeti datoteku sa rezultatima kolokvijuma 1, 2, 3