Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Termodinamika sa termotehnikom


Student treba da stekne osnove i aktuelna znanja iz teorije i prakse termotehnike i termodinamike. Kroz predmet ce se upoznati sa resursima, potencijalima konvencijalnih izvora energije, energetskim resursima, elementima proracuna i osnovnim dimenzionisanjima, projektovanja, tehnološkim rešenjem, opremom i znacajem za buduci tehnološki razvoj.