Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Teorija sistema


Obaveze studenata:
            - uredno pohadanje nastave
            - uradene i odbranjene vežbe (ukupno 6 vežbi u dogovoru sa predmetnim nastavnikom)