Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Teorija sistema


Teorija sistema obezbeduje potrebne teoretske i metodološke osnove za istraživanje, izucavanja, stvaranje (projektovanje i vodenje) i korišcenje (eksploatacije/primene) kompleksnih sistema (kao što su: organizacioni sistemi, informacioni sistemi, proizvodni sistemi, tehnicki sistemi,...). 

Cilj nastavnog predmeta - globalna svrha predmeta

- da pored poterbnih teoretskih znanja i metodoloških veština razvije sposobnosti:
    - integralnog razmišljanja kao sinteze parcijalnog i globalnog
    - rešavanja kompleksnih problema
    - sistemskog pristupa
    - savremenog intelektualnog komuniciranja
    - kreativnosti (stvaranje) individualnim putem i grupnim (timskim) metodama

Zadaci predmeta

    Svrha i ciljevi predmeta se ostvaruju putem realizacije sledecih zadataka:
 - Upoznavanje filozofije globaslnog razmišljanja
 - Upoznavanje i primene opšte klasifikacije pojava sa sistemskog aspekta
 - Upoznavanje i primene predstavljanja objekata, pojava itd. sa sistemskog aspekta
 - Upoznavanje i primena procesa otkrivanja i predstavljanja izgradenosti, ponašanja i upravljanja kompleksnih pojava i objekata
 - Profesionalno osposobljavanje za istraživanje sistema bilo koje kompleksnosti uz primene raznih metoda analize, sinteze, modelovanja i sistemskog modelovanja
 - Profesionalno osposobljavanje za rešavanje kompleksnih problema grupnim i individualnim metodama.