Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Teorija informacija i komunikacija


07
ФЕБ
2020

Opste informacije

Предметни наставник: Проф. др Дијана Каруовић, dijanakaruovic@gmail.com

Асистент: Маја Габоров, majagaborov26@gmail.com