Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Teorija forme i dizajna


04
АПР
2020

Primeri za realizaciju zadataka

 Primer 1.

Primer 1.1. Postavka mrtve prirode preuzeti sa sledećeg link-a.

Primer 1.2. Postavka mrtve prirode preuzeti sa sledećeg link-a.

Primer 1.3. Postavka mrtve prirode preuzeti sa sledećeg link-a.

Primer 1.4. Postavka mrtve prirode preuzeti sa sledećeg link-a.

Primer 1.5. Postavka mrtve prirode preuzeti sa sledećeg link-a. 

Primer 1.6. Postavka mrtve prirode preuzeti sa sledećeg link-a.