Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Teorija forme i dizajna


04
АПР
2020

ZADACI ZA REALIZACIJU

 

Završiti sve u toku semestra dobijene zadatke:

1. Realistično nacrtan list - senčenje olovkom,

2. Stilizacija lista krivim linijama - tehnika bojenja tušem,

3. Stilizacija lista pravim linijama - tehnika bojenja tušem,

4. Tekstura kore drveta - senčenje olovkom,

5. Valer - tehnika bojenja temperom,

6. Krug boja - tehnika bojenja temperom

Format svih radova 40x30.

Novi zadaci po nedeljama: 

SVAKE NEDELJE DOBIJAĆETE NOVE ZADATKE u kontinuitetu radite i šaljite na korekturu i pregled iz nedelje u nedelju radove.

Zadaci:


1. Postava kod kuće "mrtve prirode", od najjednostavnijih elemenata koji su vam pri ruci ( vaze, šoljice, tanjiri, platno'')... Nacrtati ovu mrtvu prirodu grafitnom olovkom, realistički, sa posebnom koncentracijom na karakter oblika, senke, svetla, planove, kvalitet linije...Format rada 40x30cm, hamer, tehnika grafitna olovka.

2. Ista mrtva priroda naslikana crno-belo, što realnije,  rad treba da izgleda kao crno-bela fotografija. Tehnika tempera, hamer 40x30 cm.

 

Sve radove slati na pregled i korekturu predmetnom asistentu MSc Aniti Milosavljević putem maila.
 
Ocene za sve vežbe će se formirati u dogovoru sa profesorom na kraju semestra.