Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnološki procesi krojenja odeće


22
ОКТ
2021

Kod za Google učionicu

Kod predmeta za pristup predavanjima u Google učionici je vju52dy

Kod predmeta za pristup vežbama u Google učionici je 25f6mtx