Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnologija održavanja


Urađen i odbranjen seminarski rad, uredno pohađanje predavanja i vežbi predstavljaju uslov za izlazak na ispit. Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo je eliminatoran i traje 150 minuta (rade se računski primeri). Usmeni deo ispita obuhvata polaganje dva testa od po 10 pitanja koji se može parcijalno polagati putem kolokvijuma.