Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnologija mašinogradnje


13
СЕП
2020

Cilj i zadaci predmeta

 

Upoznavanje studenata sa tehnologijama mašinogradnje, različitim proizvodnim procesima i mašinama u različitim proizvodnim sistemima, posebno sa onima koji se nalaze u okruženju.Sticanje osnovnih znanja o suštini, značaju i kompleksnosti proizvodnih tehnologija. Poseban akcenat se daje inženjerskom prilazu u osmišljavanju, kombinovanju, povezivanju i razradi parametara, koji čine osnovu mnogobrojnih proizvodnih tehnologija.

Stečena znanja se koriste za formulisanje, izradu i realizaciju svih teoretskih i praktičnih poduhvata iz oblasti proizvodnih tehnologija, sa akcentom primene stečenih znanja u proizvodnoj praksi.Ovladavanje osnovnim principima tehnologija rezanja i deformisanja u mašinogradnji.