Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnička dijagnostika


04
АПР
2020

Teme za seminarske radove 2020

link

02
АПР
2020

Uputstvo za izradu seminarskog rada

link

Predlog tema za seminarski rad

  1. Razvoj i primena termografije
  2. Razvoj i primena vibracija i buke
  3. Razvoj vibrodijagnostičkog održavanja