Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnička dijagnostika


24
МАР
2020

Sadržaj vežbi

Sadržaj vežbi čine:

1. Proračunavanje i definisanje pouzdanosti sistema

2. Analiza stanja tehničkih sistema (disperzija)

3. Akustičke metode dijagnostike

4. Tribodijagnostika

5. Vibrodijagnostika