Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Tehnička dijagnostika


08
АПР
2020

Fizicki koncept vibracija i obrada signala

link

16
МАР
2020

Primer gotovost

link

17
МАР
2020

Efekti buke u dijagnostici

link

01
АПР
2020

Teorijska saznanja o vibracijama

link