Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Stručna praksa 3


22
ОКТ
2021

Osnovni podaci o predmetu

Predmetni nastavnik: Doc. dr Aleksandra Kolarski 

Kabinet: 25

e-mail: aleksandra.kolarski@tfzr.rs

Kod predmeta: ecebqje

https://classroom.google.com/c/MzU5Nzk0MzM2NDk5?cjc=ecebqje

23
МАР
2021

kurikulum predmeta

link za preuzimanje fajla