Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 2


22
ЈАН
2019

Prijavljene teme za istrazivacki rad

2018-19 godina

Srđan Simić, IT 78/17 - Tipovi ekranskih formi poslovnih i e-government web aplikacija

10
ОКТ
2017

Teme za istrazivacki rad u 2017/18 godini

 

Studenti imaju mogucnost da istraze nove tehnologije i prezentuju svojim kolegama u okviru posebnih termina prezentacija. Studenti mogu birati neku od predlozenih tema ili predloziti neku drugu temu. Svaka tema treba da je ilustrovana  realizovanim konkretnim primerima primene navedenih tehnologija.


C#
- Komparacija ASP.NET MVC frameworka

Java
- Komparacija razvoja softvera putem java programskog jezika i Spring frameworka

PHP
- Komparacija frameworka koji se primenjuju za PHP programski jezik
- Komparacija razvoja softvera putem PHP programskog jezika i Laravel frameworka
- Komparacija razvoja softvera putem PHP programskog jezika i ZEND frameworka
- Komparacija razvoja softvera putem PHP programskog jezika i Simfony frameworka

Ruby
- Komparacija razvoja softvera putem Ruby programskog jezika i primene Rails frameworka

Python

- Komparacija razvoja softvera putem Python programskog jezika i primene Django frameworka

Prateće tehnike u razvoju softvera

- Alati za automatizaciju testiranja

- Alati za evidenciju i praćenje verzija softvera

- Alati za podršku razvoja softvera u distribuiranom timskom okruženju