Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 2


15
ЈАН
2021

NOVI rok predaje seminarskog rada za januarski ispitni rok

Za januarski spitni rok (ispit je 5.2.2021), rok predaje seminarskog rada putem e-maila asistentu Marku Blazicu je do 22.1.2021. godine.

Studenti treba da posalju svoj rad u OBAVEZNO u formi word dokumenta. 

24
ДЕЦ
2020

Rok za prijavljivanje tema za istraživački rad

S obzirom da su predviđene prezentacije istraživačkih radova studenata na poslednjem času predavanja 15.1.2021. godine, rok za prijavu tema za istraživački rad putem e-maila je 30.12.2020. godine.

21
ДЕЦ
2020

Korekcija rasporeda studenata po grupama za kolokvijum

Korigovani raspored studenata po grupama za polaganje kolokvijuma moze se pogledati OVDE.

Napomene: Korekcije su izvršene na osnovu zahteva studenata. Studenti su dužni da se pridržavaju registracije i najavljenih termina. Samo registrovani studenti mogu prisustvovati kolokvijumima. 

14
ДЕЦ
2020

Raspored studenata za kolokvijum i radionicu

Na osnovu registracije studenata za prisustvo na kolokvijumima i radionici (rok prijave kod asistenta Marka Blazica je bio do 11.12.2020), finalni raspored studenata za polaganje kolokvijuma moze se pogledati OVDE.

Studenti treba da dodju na fakultet barem 10 minuta ranije, radi rasporedjivanja u ucionici i duzni su da koriste maske za vreme boravka na fakultetu i u vreme trajanja kolokvijuma. 

03
ДЕЦ
2020

Odrzavanje kolokvijuma i radionice

Na osnovu konsultacija sa dekankom prof. dr Dragicom Radosav, kolokvijumi se održavaju u prostorijama fakulteta (ne mogu se održavati online). 

Predlog rasporeda studenata po grupama radi polaganja redovnog (uzivo) kolokvijuma dat je u prilogu.

Studenti koji nisu registrovani ili zele da promene grupu mogu se prijaviti kod asistenta Marka Blazica do 11.12.2020.  Studenti koji ne mogu da polazu kolokvijum u nekom od navedenih termina, treba da se registruju za polaganje kolokvijuma na dan ispita. Takodje, potrebno je da se studenti registruju za radionicu, ukoliko zele da polazu (nisu radili radionicu u toku nastave ili nisu zadovoljni bodovima).

29
НОВ
2020

Organizacija predispitnih obaveza u okolnostima vanredne situacije u opstini Zrenjanin

U skladu sa naredbom Kriznog staba o proglasenju vanredne situacije na teritoriji grada Zrenjanina: http://www.zrenjanin.rs/uploads/files/2020%20godina/Gradska%20vlast/Gradski%20stab%20za%20vanr%20situacije/Naredba%2025%2011%202020_validna.pdf predispitne obaveze ce se realizovati delimicno online, a delimično na dan ispita.

Probna radionica realizovana je putem Google platforme - online 10.11.2020. Probni kolokvijum se realizuje putem Google platforme - online 1.12.2020.

Predispitne obaveze će se realizovati online putem Google platforme za sve studente i one vrede 50% bodova:
- radionica (50% poena redovne radionice)
- kolokvijum (50% poena redovnog kolokvijuma)
- odbrana seminarskog rada.

Na dan ispita:
- na papiru zadaci radionica i kolokvijum (50% bodova redovnih bodova)
- predaja rada na CD-u i pismena odbrana seminarskog rada
- teorijski deo ispita.

NAPOMENA - U toku je provera odobrenja da se radionica i kolokvijum realizuju online sa 50% bodova. Očekuje se status odobrenja od strane dekana, prodekana za nastavu i sefa katedre. Ukoliko nije moguće realizovati radionicu i kolokvijum online na ovaj način, studenti će ipak morati doći lično da polažu kolokvijum u nekom od ranije najavljenih termina.

23
НОВ
2020

Kolokvijum i radionica - grupe sk 2020/21

Termin prijave za polaganje kolokvijuma je do petka 27.11.2020 u 19.00. Konačna lista sa terminima će biti objavljena 28.11.2020.

Pocetni spisak studenata po grupama

21
НОВ
2020

Kolokvijum i radionica - termini sk 2020/21

Na osnovu odluke uprave fakulteta, odobreno je održavanje kolokvijuma i radionice.

ODLUKA I UPUTSTVA

Predloženi termini (moguće su eventualne korekcije):

PRVI TERMIN - od 11.40h

1.12.2020. – 1.grupa

8.12.2020. – 2.grupa

15.12.2020 -3- grupa

DRUGI TERMIN  - od 11.40h

22.12. 2020. – 1.grupa

29.12. 2020. – 2.grupa

12.1.2021. – 3.grupa

Studenti mogu prisustvovati u oba termina: u jednom da rade radionicu, u drugom kolokvijum, moraju se unapred e-mailom kod asistenta Marka Blazica registrovati za prisustvo.

Pocetni raspored grupa studenata bice napravljen prema abecednom redosledu i bice objavljen naknadno.

22
НОВ
2020

Prijem prijava

Poštovane kolege,


Termin prijave za polaganje kolokvijuma je do petka 27.11.2020 u 19.00. Konačna lista sa terminima će biti objavljena 28.11.2020.

U prilogu se nalazi spisak sa inicijalnim grupama za polaganje kolokvijuma. 


Pozdrav,

Marko Blažić

01
ОКТ
2020

Rezultati ispita od 30.9.2020. - usmeni i upis ocena

Rezultati ispita od 30.9.2020. ukljucujuci i bodove sa seminarskog rada postavljeni su u odeljak sa poenima predispitnih obaveza i ispita.

Dodatni termin usmenog dela ispita za studente koji nisu zadovoljni ocenama organizovan je u petak 2.10.2020. u 12h.

Upis ocena u zapisnik organizovan je u petak 2.10.2020. u 12h.

25
СЕП
2020

Ispit 23.9. - poeni sa ocenom seminarskog rada, termin usmenog ispita i DVA termina upisa ocena

Poeni studenata sk 2019/20 nakon odrzanog teorijskog dela ispita 23.9.2020. (sa ocenama seminarskih radova), mogu se pogledati u odeljku sa ocenama predispitnih obaveza i ispita.

NAPOMENE:

1. S obzirom da su studenti predali finalne verzije radova na dan ispita, nakon provere radi finaliziranja zapisnika utvrdjeno je da pojedini seminarski radovi imaju sitne greske, ali koje je obavezno popraviti. Radovi koji imaju sitne korekcije mogu se predati do nedelje 27.9.2020. u 13.45, kada ce biti finaliziran zapisnik sa ispita od 23.9.2020. Za studente koji nisu izvrsili potrebne popravke do navedenog roka nece biti evidentiran polozen ispit i morace da ponovo polazu ispit u ispitnom roku kada budu zavrsili seminarski rad.

2. Dodatni USMENI DEO ISPITA za studente koji nisu zadovoljni ocenama sa pismenog teorijskog dela ispita realizovace se u petak 25.9.2020. u 12h.

2. DVA TERMINA upisa ocena u zapisnik i indekse: u petak 25.9.2020. u 12h i nedelju  27.9.2020h u 13.45h. 

24
СЕП
2020

Ocene ispita od 23.9.2020. , termin usmenog dela ispita i upisa ocena

U odeljku sa ocenama predispitnih obaveza i ispita nalaze se bodovi sa ispita 23.9.2020. bez ocena seminarskih radova.

Dodatno usmeno odgovaranje studenata koji nisu zadovoljni ocenama organizovano je u petak 25.9.2020. u 12h.

NAPOMENE:

1. Za finalno ocenjivanje radova studenata ima tehnickih poteskoca (ne moze da se procita CD za neke radove).  U toku prepodneva 25.9.2020. realizovace se dodatna provera CD-ova.

2. Upis ocena u zapisnik i indekse će biti realizovan u petak 25.9.2020. u 12h i nedelju 27.9.2020h u 13.45h. 

24
СЕП
2020

Oktobar 2 - termin kolokvijuma/radionice, predaje i odbrane radova


Za produzeni oktobarski rok (oktobar 2), kolokvijum/radionica, predaja kompletnih seminarskih radova i odbrana realizovace se u ponedeljak 28.9.2020. u 8h. 

Za ovaj ispitni rok nije potrebno slati seminarske radove e-mailom (kratak je rok da bi bili pregledani), vec se radovi donose u terminu koji je naznacen, radi pregleda i odbrane.

Za ucesce na kolokvijumu i radionici studenti treba da se prijave putem e-maila najkasnije do 27.9.2020. do 8h.

09
СЕП
2020

Oktobarski ispitni rok - rokovi predispitnih obaveza (korigovani termini)

Za oktobarski ispitni rok termini za predispitne obaveze:

REDOVAN TERMIN ISPITA 23.9.2020.

1. Prijava za kolokvijum i radionicu najkasnije do 14.9.2020. do 8h

2. Rok dostavljanja seminarskog rada  putem emaila - 16.9.2020. do 8h

3. Dostavljanje korigovanih verzija seminarskog rada i odbrana - 21.9.2020. u 8h

4. Kolokvijum i radionica se realizuju - 21.9.2020. u 8h

TERMIN ISPITA VIKENDOM 27.9.2020.

1. Prijava za kolokvijum i radionicu najkasnije do 14.9.2020. do 8h

ROK DOSTAVLJANJA SEMINARSKOG RADA JE 20.9.2020. A DOSTAVLJANJE I ODBRANA RADA JE NA DAN ISPITA, kolokvijum i radionica se realizuju na dan ispita

 

27
АВГ
2020

Upis ocena sa ispita 26.8.2020. - petak 28.8.2020. u 11h

Ocene sa ispita odrzanog 26.8.2020. mogu se pogledati u odeljku sa ocenama predispitnih obaveza i ispita. Kompletirane su ocene sa ispita (sa korekcijom bodova sa ispita za Draganov Tatjanu, jer nisu bodovi bili dobro sabrani) i ocene sa svih seminarskih radova, ukljucujuci i seminarske radove predate na dan ispita 26.8.2020. 

Upis ocena sa ispita od 26.8.2020. je u petak 28.8.2020. u 11h. 

S obzirom da je na dan ispita realizovan pismeni i usmeni deo teorijskog dela ispita, studenti koji nisu zadovoljni svojim ocenama mogu pogledati svoje radove i bodovanje, kao i ponovo usmeno odgovarati sa dodatnim pitanjima koja nisu bila na ispitu u petak 28.8.2020. u 11h.

17
АВГ
2020

Septembarski ispitni rok - termini za predispitne obaveze

Za septembarski ispitni rok potrebno je dostaviti seminarski rad putem emaila najkasnije do 19.8.2020.do 9h. Odbrana prihvaćenih seminarskih radova, kolokvijum i radionica održaće se u ponedeljak 24.8.2020.u 8h, učionica 29. Prijava za kolokvijum I radionicu je obavezna putem emaila najkasnije do 19.8.2020. do 8h.

Napomena: radovi se šalju kao pdf dokumentacija. Izvorni kod se analizira i predaje na dan odbrane. 

POPRAVKE RADOVA poslati najkasnije 22.8.2020. do 20h.

12
ЈУЛ
2020

Usmeni deo ispita i upis ocena (ispit od 12.7.2020)

U odeljku sa ocenama predispitnih ocena i ispita nalaze se bodovi studenata nakon pregleda seminarskog rada, kolokvijuma i teorijskog dela ispita odrzanog 12.7.2020. 

Studenti koji nisu zadovoljni bodovima mogu dodatno usmeno odgovarati u sredu 15.7.2020. u 10h. Upis ocena u indeks i zapisnik je 15.7.2020. od 10-12h.

 

15
ЈУН
2020

IZMENA - Julski ispitni rok - rok dostavljanja seminarskog rada i termin kolokvijuma

U skladu sa izmenom kalendara rada i korigovanim rasporedom ispita za julski rok. IZMENJENI rok za slanje seminarskog rada putem e-maila za julski rok je 29.6.2020. do 12h.

OSTAJE ISTI TERMIN ZA KOLOKVIJUM I RADIONICU za julski ispitni rok!

Planirano je da će se kolokvijum i radionica za studente će se održati 22.6.2020. od 8.00h.

Rok za prijavljivanje za kolokvijum je 19.6.2020. do 12h. 

Prijavljivanje studenata za kolokvijum i radionicu je obavezno.

13
ЈУН
2020

Upis ocena - ispit junski rok

Obaveštavaju se studenti da su poeni sa teorijskog ispita postavljeni u okviru odeljka sa poenima studenata sa predispitnih obaveza i ispita. Poeni ocena seminarskih radova biće postavljeni najkasnije u ponedeljak 15.6.2020. 

Ukoliko studenti nisu zadovoljni sa ocenama, mogu dodatno usmeno odgovarati u sredu 17.6.2020. u 13.30h.  

Upis ocena u indekse i zapisnik je u sredu 17.6.2020. od 13.30h - 15.00h. 

28
МАЈ
2020

Upis ocena - ispit aprilski rok

Obaveštavaju se studenti da će rezultati ispita od aprilskog roka 2020. godine biti postavljeni na sajt fakulteta najkasnije u ponedeljak 1.6.2020. 

Studenti koji nisu zadovoljni ocenama mogu usmeno odgovarati u sredu 3.6.2020. od 13.30 časova.

Upis ocena u indekse i zapisnik -  sreda 3.6.2020. od 13.30-15.00 časova.

18
МАЈ
2020

Junski ispitni rok - rok za seminarski rad i termin kolokvijuma-radionice

S obzirom da važeći raspored ispita, rok za dostavljanje seminarskog rada putem e-maila je 1.6.2020. do 12h. Konsultacije su ponedeljkom i sredom od 13.30 do 15h.

Studenti su obavezni da se najave e-mailom za prisustvo na konsultacijama. 

Kolokvijum i radionica će se održati u ponedeljak 1.6.2020. od 10.00-13.00h u učionici 29. 

Prijave za prisustvo na kolokvijumu su obavezne do petka 29.5.2020. do 12h.

15
МАЈ
2020

KOREKCIJA - Aprilski ispitni rok TERMINI PREDISPITNE OBAVEZE

S obzirom da se aprilski ispitni rok održava poslednje sedmice maja 2020,  rok za dostavljanje MS Word dokumenta seminarskog rada (za studente koji izlaze na ispit u aprilskom ispitnom roku) putem e-maila je 20.5.2020., do 12h.

Odbrana odobrenih radova će biti okviru NOVIH TERMINA KONSULTACIJA ponedeljkom i sredom od 13.30-15.00. 

Kolokvijum i radionica će se održati u PETAK 22.5.2020. sa početkom u 13.30h (Ranije najavljen termin ponedeljak 25.5. nije još odobren).

Potrebno je da se studenti prijave za prisustvo na kolokvijumu i radionici najkasnije do 20.5.2020., do 12h.

18
АПР
2020

Okolnosti vanrednog stanja - predispitne obaveze

U zavisnosti od mogućnosti nastavka redovnog rada, biće organizovana radionica i kolokvijum, kao i odbrane seminarskog radova. 

Trenutne okolnosti vanrednog stanja ukazuju da će se radionica i kolokvijum, kao i odbrane seminarskog radova realizovati na dan ispita, neposredno pre ili posle samog ispita (istog dana ili u neposredno bliskim danima). 

Studenti svakako treba da prate veb sajt fakulteta kako bi bili obavešteni o načinu rada na institucionalnom nivou, a detaljnije će se aktivnosti za svaki predmet uskladiti sa opštim pravilima rada. 

21
ЈАН
2020

Odbrane seminarskih radova za januarski ispitni rok

Odbrana odobrenih seminarskih radova za januarski ispitni rok 2020. godine realizovaće se u petak 24.1.2020. od 11.30h. Odbrani radova treba da prisustvuju studenti koji su poslali svoj rad e-mailom i koji je potvrđen da je urađen korektno.

Drugi termin odbrane seminarskih radova za januarski ispitni rok 2020. godine je utorak 28.1.2020. od 12h i u tom terminu brane radove studenti koji treba da izvrše korekcije seminarskog rada. Korekcije je potrebno poslati do petka 24.1.2020.

Studenti koji su već odbranili rad mogu doneti rad na CD-u na dan ispita.

17
ЈАН
2020

Potpisi - 2 termin

Drugi termin davanja potpisa je utorak 21.1.2020. od 12.00h, kabinet 29a.

17
ЈАН
2020

Januarski ispitni rok - FINALNI Rok za slanje dokumenta seminarskog rada

FINALNI ROK za januarski ispitni rok 2020. godine studenti treba najkasnije u utorak 21.1.2020. da pošalju e-mailom MS Word dokument seminarskog rada.

 

14
ЈАН
2020

Termin ponovljene radionice i kolokvijuma 17.1.2020.

Na osnovu zahteva studenata, u terminu 17.1.2020. godine od 13h i od 17h ce se odrzati ponovljena radionica i kolokvijum, prema grupama studenata koje su ranije istaknute (LINK).

10
ЈАН
2020

Danas 10.1.2020. ponovljena radionica

Danas 10.1.2020. godine ODRŽAĆE SE radionica u ranije najavljenom terminu od 13.00 časova.

15
ДЕЦ
2019

Evidencija prisustva, opravdanja i potpisi

Studenti će dobiti potpise u okviru zadnjeg termina nastave predavanja u zimskom semestru, tj. 17.1.2020. godine.

U odeljku sa ocenama predispitnih obaveza nalazi se evidencija prisutnosti na nastavi. Studenti mogu opravdati izostanke pismenim potvrdama u vezi zaposlenja, strucne prakse ili zdravstvenih okolnosti, a prema zakonu maju pravo na izostanak prvog dana krsne slave. 

04
ДЕЦ
2019

KORIGOVANI (ver 3) spisak studenata i termina polaganja kolokvijuma

Korigovani spisak studenata (verzija 3), termina kolokvijuma i ponovljenog kolokvijuma može se pogledati OVDE.

30
НОВ
2019

Vezbanje za kolokvijum i IZMENJENI TERMINI kolokvijuma, ponovljenih kolokvijuma i radionice

Vežbanje za kolokvijum za sve studente - u terminu vežbi:

  • četvrtak 28.11.2019 i petak 29.11.019. 
  • četvrtak 5. i petak 6.12.2019. godine.

Prvi termin kolokvijuma je, u dogovoru sa studentima, petak 6.12.2019. u 2 grupe:

  1. grupa - od 13.00 časova
  2. grupa - od 17.00 časova 

Raspored studenata po grupama će biti istaknut početkom naredne sedmice. Nakon objavljivanja liste, studenti mogu da se jave do srede 4.12.2019. sa izmenama dodeljene grupe.

PONOVLJENI TERMINI:

Ponovljena radionica 10.1.2020. u 13.15 časova

Ponovljeni kolokvijum 17.1.2020.

1. grupa od 13.00 časova

2. grupa od 17.00 časova

15
НОВ
2019

Vezbanje za radionicu i prvi termin radionice

Vezbanje za radionicu ce se realizovati u terminu vezbi u cetvrtak 21.11.2019. i petak 22.11.2019. 

Prvi termin radionice je petak 22.11.2019. u okviru drugog dela predavanja.

Studenti mogu da rade radionicu u paru.

24
ОКТ
2019

Termin predavanja 25.10.2019.

Dana 25.10.2019. predavanja ce se odrzati umesto u 13.15 casova, od 8.00 casova.

18
СЕП
2019

Oktobar 2 ispitni rok - dostavljanje radova

Za ispitni rok Oktobar 2 seminarski rad se dostavlja lično na konsultacijama 23.9.2019. godine od 14.30 časova, kada će se realizovati i odbrana seminarskog rada. Ukoliko je potrebno, studenti će do termina ispita imati mogućnost eventualne popravke rada.

Ponovljeni kolokvijum i radionica će se održati 23.9.2019. godine od 16.00 časova u učionici 29.

13
СЕП
2019

Kolokvijum nedelja 15.9. u 12h

Obaveštavaju se studenti koji nemaju položen kolokvijum i radionicu, a polažu ispit u nedelju 15.9.2019. godine, kolokvijum i radionica će se realizovati u terminu od 12 časova. Ispit će se realizovati od 13.45 časova.

01
СЕП
2019

Oktobarski ispitni rok - dostavljanje i odbrana radova, termin kolokv. i radionice

Rok za slanje word dokumenta seminarskog rada putem e-maila za oktobarski ispitni rok je četvrtak 5.9.2019. do 12 časova.

Odbrane i dostavljanje prihvaćenih radova biće realizovane u terminu konsultacija ponedeljak 9.9.2019. od 14.30 časova.

Ponovljeni kolokvijum i radionica u redovnom terminu će se održati u ponedeljak 9.9.2019. od 16.00 časova, a u vikend terminu (samo za zaposlene studente, uz prethodnu najavu)  u okviru termina ispita.

15
ЈУЛ
2019

Septembarski ispitni rok - dostavljanje i odbrana radova

Rok za dostavljanje seminarskog rada putem e-maila za septembarski ispitni rok je 19.8.2019.
godine.
Studenti mogu braniti odobrene radove 26.8.2019. od 14.30 casova ili u drugom terminu u
dogovoru sa predmetnim asistentom.

Ponovljeni termin kolokvijuma i radionice za septembarski ispitni rok je 26.8.2019. od 16.00
casova.

14
ЈУН
2019

Rok dostavljanja radova za julski ispitni rok

Rok za dostavljanje putem e-maila seminarskih radova za julski ispitni rok je 21.6.2019. do 8h.

Odbrana seminarskog rada je u ponedeljak  24.6.2019. od 14.30 casova.

Ponovljeni termin kolokvijuma i radionice za julski ispitni rok je 24.6.2019. od 15.00 casova.

13
МАЈ
2019

Predispitne obaveze za junski rok - termin prijema radova i ponovljenog kolokvijuma-radionice


Prijem i odbrana seminarskih radova za junski ispitni rok je 3.6.2019. sa početkom u 14.30 časova. Studenti mogu doneti završene radove u elektronskoj formi (bez CD).
Ukoliko bude bilo potrebe, studenti će korigovati radove u periodu nakon toga, a predati finalnu verziju naknadno (u periodu pre ispita), u dogovoru sa predmetnim asistentom.

Ponovljeni termin kolokvijuma i radionice je 3.6.2019. sa početkom u 16.00 časova.

29
МАР
2019

Predispitne obaveze za aprilski rok

U odeljku sa ocenama predispitnih obaveza mogu se pogledati svi poeni predispitnih obaveza uključujući poene sa ponovljenog kolokvijuma i radionice 25.3.2019. godine.

25
МАР
2019

Poeni sa kolokvijuma 18.3. i odbrana seminarskih radova 25.3.

U odeljku sa poenima predispitnih obaveza mogu se pogledati poeni studenata sa kolokvijuma od 18.3. i sa odbrane seminarskih radova 25.3.2019.

18
МАР
2019

Predispitne obaveze - ponovljeni IZMENJENI termini

Obaveštavaju se studenti da će se realizovati ponovljeni termini za realizaciju predispitnih obaveza:

1. kolokvijum u ponedeljak 18.3.2019. godine sa početkom u 16h  (učionica 29),

2. radionica u ponedeljak 25.3.2019. godine sa početkom u 16h  (učionica 29),

3. odbrana seminarskih radova (koji su prethodno odobreni e-mailom) u ponedeljak 25.3.2019. godine sa početkom od 14:30 časova (kabinet 29a).

Rok za dostavljanje seminarskog rada e-mailom za aprilski rok je 21.3.2019. do 16h.

17
ЈАН
2019

Potpisi

Studenti mogu dobiti potpise u cetvrtak 17.1.2019. od 15 h u terminu vezbi/kolokvijuma ili u petak od 8-16 casova.

Studenti koji nisu redovno pohadjali vezbe i predavanja mogu opravdati izostanke potvrdom o zaposlenju, potvrdom o strucnoj praksi/obuci ili zdravstvenom potvrdom.

08
ЈАН
2019

Rok slanja 16.1., odbrane odobrenih radova 23.1.2019. u 13:30h

Studenti koji su poslali najkasnije 16.1.2019. godine seminarski rad e-mailom kao Word dokument, moći će, ukoliko je rad odobren e-mailom, da prisustvuju odbrani radova 23.1.2019. u 13:30 časova i ispitu od 15:00 časova.

03
ЈАН
2019

Rad na nastavi 10. i 17.1.2019.

Planirano je da se 10.1.2019. i 17.1.2019. godine od 15-20h realizuje priprema i/ili realizacija predispitnih obaveza:

1. Radionica refaktorisanja

2. Kolokvijum

Studenti mogu realizovati jedan tip predispitne obaveze u samo 1 od ova 2 termina (ne mogu 2 puta raditi radionicu ili 2 puta kolokvijum). Mogu koristiti termin 10.1. za pripremu ili polaganje/izradu predispitne obaveze. Mogu realizovati obe predispitne obaveze u istom terminu ili u 2 data termina odvojeno.

13
ДЕЦ
2018

Termin predavanja 20. i 27. 12.2018.

Obaveštavaju se studenti da će se umesto petkom predavanja održavati četvrtkom (dana 20 i 27.12.2018) u terminu od 15 časova, nakon čega će se održati vežbe.

Pomeranje termina vežbi je zbog održavanja kolokvijuma iz predmeta Informacioni sistemi 1 petkom.

29
НОВ
2018

Plan rada do kraja semestra

Do kraja decembra ce se realizovati gradivo.

10.1.2018. - dodatni cas vezbanja za kolokvijum i radionica refaktorisanje

17.1.2018. - termin ponovljenog kolokvijuma

15
НОВ
2018

Grupe za polaganje kolokvijuma

U skladu sa dogovorom sa studentima, kolokvijum ce se odrzati u 2 termina:

1. U cetvrtak 15.11.2018. godine sa pocetkom u 15h,

2. U petak 16.11.2018. godine sa pocetkom u 8h.

Grupe za polaganje kolokvijuma mogu se pogledati OVDE.

NAPOMENE:

1. Studenti koji nisu na spisku, a zele da polazu kolokvijum, mogu ga polagati u 2. terminu u petak od 8 casova. 

2. Studenti Ekres Viktorija i Gecin Goran ne treba da prisustvuju kolokvijumu, jer su u terminu vezbanja za kolokvijum samostalno uradili zadatak sa maksimalnim brojem bodova.

09
НОВ
2018

Predavanja 16.11.2018.

Planirano je da će se predavanja iz predmeta Softversko inženjerstvo 2 dana 16.11.2018. održati u terminu od 12 časova, nakon završetka kolokvijuma.

09
НОВ
2018

Termini kolokvijuma

Planirano je da će se kolokvijum održati u trajanju od 4 časa:

1. termin - četvrtak 15.11.2018. od 15 časova

2. termin - petak 16.11.2018. od 8 časova

Raspored studenata po terminima biće objavljen naknadno.

01
НОВ
2018

Vezbanje za kolokvijum i termin kolokvijuma

Planirano je da se čas vežbanja za kolokvijum realizuje u terminu vežbi 8.11.2018. godine, a kolokvijum 15.11.2018. godine. Primer rešenog zadatka sa vežbi koji predstavlja primer rešenog zadatka sa kolokvijuma može se pogledati iz download sekcije.

26
СЕП
2018

oktobar 2 - termin odbrane seminarskih radova, ponovljenog kolokvijuma i radionica

Za ispitni rok oktobar 2 termin odbrane seminarskih radova, ponovljenog kolokvijuma i radionica je 1.10.2018. sa početkom u 14:30 časova.

30
АВГ
2018

Za oktobarski rok - termini za prakticni deo

Za predmet SOFTVERSKO INZENJERSTVO 2, za predispitne obaveze u oktobarskom roku (za ispit 11.9.2018) su sledeci termini:

1. Rok za slanje Word dokumenta seminarskog rada emailom je 4.9.2018.

2. Odbrane odobrenih seminarskih radova i ponovljena radionica i kolokvijum ce se odrzati 10.9.2018. sa pocetkom u 14:30 casova.

Termini za studente koji planiraju izlazak na ispit u terminu vikendom 15.9.2018. godine:

1. Rok za slanje Word dokumenta seminarskog rada emailom je 8.9.2018.

2. Odbrana odobrenih seminarskih radova, radionica i kolokvijum ce se odrzati 15.9.2018. godine u terminu ispita sa pocetkom u 12 casova. PRIJAVA ZA RADIONICU I KOLOKVIJUM ZA OVAJ TERMIN JE OBAVEZNA.

14
АВГ
2018

Ponovljeni kolokvijum i radionica - 27.8. od 14h, odbrane sem radova od 17h (rok predaje 20.8.)

Ponovljeni kolokvijum i radionica ce se za avgust-septembarski rok odrzati 27.8.2018. od 14:00-17:00 casova.

Rok predaje seminarskih radova putem emaila je 20.8.2018.

Odbrane odobrenih seminarskih radova ce se odrzati 27.8.2018. od 17:00-18:00 casova.

27
ЈУН
2018

Usmena odbrana testa i upis ocene 28.6.2018. u 15h

Usmena odbrana teorijskih testova i upis ocena ce se realizovati u cetvrtak 28.6.2018. od 15h.

14
ЈУН
2018

Julski ispitni rok - termini predaje sem. rada, odbrane i kolokvijuma-radionice

Za julski ispitni rok:

- četvrtak 21.6.2018. u 15.00h je termin ponovljenog kolokvijuma i radionice

-sreda 20.6.2018. do 12.00h je rok za slanje seminarskog rada e-mailom

- ponedeljak 25.6.2018. u 14.30h je termin odbrane odobrenih seminarskih radova

01
ЈУН
2018

Junski rok - seminarski (rok) i termin kolokvijuma

Za junski rok 2018. godine rok za slanje e-mailom rada je 30.5.2018. 

Odbrane odobrenih radova su 4.6.2018. u 15 casova, ucionica 29.

Ponovljeni kolokvijum ce se odrzati u petak 1.6.2018. sa pocetkom u 14.00h.

31
МАР
2018

DRUGI TERMIN aprilski rok - predaja seminarskog rada

Studenti koji planiraju da izadju na ispit u drugom terminu u aprilskom roku 14.4.2018., rok za slanje seminarskog rada putem e-maila je 4.4.2018. Nakon odobrenja rada, student moze braniti rad i izaci na ispit.

27
МАР
2018

Aprilski rok - Termin odbrane seminarskih radova, kolokvijuma, testa i radionica

PONEDELJAK 26.3.2018.

- rok za slanje (putem emaila) word dokumenta seminarskog rada,

- ponovljeni kolokvijum i radionica 16-20 casova.

PONEDELJAK 2.4.2018. od 16-20 casova odbrana PRIHVACENIH  (ranije poslatih i odobrenih putem emaila) seminarskih radova, kao i u redovnim terminima konsultacija.

NAPOMENE:

1. U navedenim terminima studenti mogu poslati svoje radove ili izaci na kolokvijum nezavisno od toga da li planiraju da izadju na ispit u aprilskom roku.

2. Za prisustvo na ponovljenom terminu kolokvijuma i radionice studenti su duzni da se prijave e-mailom najkasnije 3 dana pre pocetka kolokvijuma, kao bi se obezbedio prostor za polaganje.

26
ЈАН
2018

Rezultati ISPITA od 23.1.2018. i upis ocena u ponedeljak 29.1. u 17h

Rezultati ispita odrzanog 23.1.2018. mogu se videti u odeljku sa ocenama radova studenata za prakticni i teorijski deo. 

Studenti mogu da pogledaju svoje radove u ponedeljak 29.1.2018. u 17 casova, kada se mogu upisati i ocene u indekse i zapisnik.

22
ЈАН
2018

Spisak studenata sk. 2017/18 koji ispunjavaju uslov za prisustvo na ispitu Januar 2018

STUDENTI KOJI ISPUNJAVAJU USLOV ZA IZLAZ NA ISPIT JANUAR 2018
****************************
Mladenović Katarina
Komatina Andrea
Malešić Pavle
Radovanac Dejan
Šerfeze Nemanja
Tolmač Goran
Hrćan Jan
Kovač Marko
Mirosavljev Nikola
Dobrilović Saša
-------------
USLOVNO: Čalić Predrag (popraviti rad i doneti na ispit)

16
ЈАН
2018

ZA ZAPOSLENE rok za predaju rada i termin odbrane

Rok za slanje e-mailom dokumentacije KORIGOVANE VERZIJE radova za ZAPOSLENE JE 19.1.2018. 

Zaposleni studenti mogu braniti radove u petak 19.1.2018. od 13:15-17:30h ili u ponedeljak 22.1.2018. od 15:00-17:30.

15
ЈАН
2018

RADIONICA I KOLOKVIJUM ZA ZAPOSLENE STUDENTE

Kolokvijum i radionica refaktorisanja ZA ZAPOSLENE ce se odrzati u utorak 16.1. od 17h.

Spisak pirjavljenih studenata:

Katarina Mladenovic (radionica)

Dragana Krstic (oba dela)

Marko Kovac(oba dela)

Igor Koricanac (oba dela)

Nikola Mirosavljev (oba dela)

10
ЈАН
2018

Grupe i termini za kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta SOFTVERSKO INZENJERSTVO 2 ce se odrzati u utorak 16.1.2018. u terminima vezbi.

Spisak termina i studenata za polaganje kolokvijuma moze se pogledati sa LINKA.

Na spisku su samo studenti koji su prisustvovali vezbama. Studenti koji nisu na spisku, a zele da polazu kolokvijum, treba da se najave najkasnije do 14.1.2018. e-mailom, da bi bili rasporedjeni za polaganje kolokvijuma.

21
ДЕЦ
2017

Termin predavanja 28.12. - VEZBANJE ZA KOLOKVIJUM

U terminu predavanja ce se 28.12.2017. odrzati zajednicki casovi vezbi za obe grupe radi PRIPREME ZA KOLOKVIJUM.

19
ДЕЦ
2017

Vezbe utorak 26.12. obe grupe zajedno u 16h

U utorak 26.12.2017. godine ce se vezbe za predmet SOFTVERSKO INZENJERSTVO 2 odrzati u zajednickom terminu za obe grupe sa pocetkom u 16h.

(OBRAZLOZENJE: S obzirom da je za sredu 27.12.2017. planirana proslava dana fakulteta, vezbe iz drugog predmeta koje se drze sredom ce morati da se odrze u utorak 26.12. u jednom od termina predvidjenim za Softversko inzenjerstvo 2). 

 

19
ДЕЦ
2017

Priprema i termin prakticnog kolokvijuma, rok za seminarski rad

Priprema za kolokvijum ce se odrzati 9.1.2018. u terminu vezbi.

Prakticni kolokvijum je planirano da bude odrzan 16.1.2018. u terminima vezbi.

Rok za slanje word dokumenta seminarskog rada putem e-maila je 14.1.2018. 

Seminarski radovi poslati do 14.1.2018. ce biti pregledani 15.1.2018. i bice dati komentari e-mailom.

Odbrana seminarskih radova poslatih do 14.1.2018. ce biti u petak 19.1.2018. u terminu od 13:15 casova.

19
ДЕЦ
2017

Poslednji termin predavanja

U okviru poslednjeg termina predavanja bice dat konacan spisak ispitnih pitanja i potpisi studentima.

Pravo na potpis imaju studenti koji su prisustvovali na minimum 50% nastave predavanja i vezbi.

Zaposleni studenti i studenti koji iz zdravstvenih razloga nisu mogli da prisustvuju, mogu pravdati izostanke uz pismenu potvrdu.

19
ДЕЦ
2017

Prezentacija ISKUSTVA DEVELOPERA iz realne prakse- 11.1.2018. u 13:15

U terminu predavanja 11.1.2018. u 13:15 casova iz predmeta Softversko inzenjerstvo 2 ce studenti koji su zaposleni u softverskim firmama prezentovati svoja resenja i iskustva:

1. Marko Jovanovic - TEMA "ISKUSTVA DEVELOPERA u firmi LEVI 9"

- alati (za razvoj, testiranje, podrsku timskom radu), metode (SCRUM metoda), problemi u razvoju softvera u firmi Levi 9

2. Marko Kovac - TEMA: "Blokchain hackaton RESENJE", firma LEVI 9

- komponente, nacin funkcionisanja

3. Nebojsa Grujic - TEMA: "N-tier razvoj Java aplikacija", firma Consulteer

- alati i tehnologije po slojevima i podslojevima poslovne aplikacije, povezivanje slojeva

28
НОВ
2017

OBAVEZNA radionica u terminu predavanja 30.11.2017.

U terminu predavanja 30.11.2017. godine održaće se radionica REFAKTORISANJE PROGRAMSKOG KODA, koja predstavlja obaveznu predispitnu obavezu svih studenata. 

Prisustvo na radionici je obavezno za sve studente.

Studenti realizuju u paru refaktorisanje programskog koda koji je dat, tako što će implementirati istu funkcionalnost, sa drugačijom (datom u specifikaciji zadatka) strukturom i načinom implementacije.

NAPOMENE:

U terminu vežbi 28.11.2017. godine biće održan čas pripreme za radionicu.

Planirano je da se u januaru u terminu vežbi održi ponovljeni termin radionice, gde će moći da prisustvuju studenti koji nisu prisustvovali u prvom terminu.

10
НОВ
2017

Vezbe 14.11.2017. obe grupe od 16.00 casova

Zbog sluzbenih obaveza, vezbe iz predmeta SOFTVERSKO INZENJERSTVO 2 ce se dana 14.11.2017. godine odrzati za obe grupe zajedno u terminu od 16.00 - 18.30.

Ova izmena vazi samo za navedeni dan, a inace ce se nastava odvijati prema rasporedu casova.

12
ОКТ
2017

Aktivnosti u realizaciji seminarskog rada

Poštujući agilni pristup razvoja softvera, preporučljivo je da studenti realizuju delove seminarskog rada u dinamici prema rokovima koji su zadati:

1. Prijava teme putem emaila.....23.10.2017.

2. Prijava projekta prema PMBOK, popunjen obrazac poslati e-mailom.....1.11.2017.

3. Dizajn softvera - modeli podataka i UML modeli .......15.11.2017.

4. Implementacija ...........15.12.2017.

5. Testiranje i unapredjenje softvera....8.1.2018.

6. Dokumentovanje............15.1.2018.