Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 2


20
АВГ
2019

Uputstvo za izradu zavrsnog rada

Uputstvo za izradu završnog rada sadrži smernice za kreiranje naziva teme, strukturu rada, sadržinske i formalne elemente ček-liste za proveru kvaliteta.

Prošireno uputstvo (verzija 3) se može pogledati SA LINKA.

16
СЕП
2020

Teme i kandidati

NAJAVE:

 

POPUNJENE PRIJAVE TEMA:

 

PRIHVAĆENE TEME NA KATEDRI:

Dejan Ješić - Mikroservisna veb aplikacija bazirana na kontejnerima, odobreno na sednici Katedre 7.9.2020.

 Una Sovilj IT 15/16 - Primena sesije u personalizovanim veb aplikacijama - odobreno na sednici Katedre 14.9.2020.

Ines Karađenov IT 54/16 - Validacije podataka i automatizmi poslovne logike u veb aplikacijama  - odobreno na sednici Katedre 14.9.2020.

Nikola Milankov IT 70/13 ' Primena transakcija i dizajn šablona u razvoju veb aplikacije  - odobreno na sednici Katedre 14.9.2020.

U TOKU SU POPRAVKE RADA

Tamara Bilinac - Primena razvojnih okvira Java Spring i Angular u implementaciji veb aplikacije, odobreno na katedri: 18.05.2020.

OČEKUJE SE ZAKAZIVANJE TERMINA ODBRANE

 

ZAKAZANA ODBRANA


##########################################

##########################################

ODUSTAO:

Sanjin Isanović - Dizajn paterni objektno-orjentisanog razvoja poslovnih aplikacija, sednica Katedre: 27.8.2019.  

PRODUŽENA TEMA 

Saša Dobrilović - Razmena podataka između web aplikacija primenom web servisa, sednica Katedre 18.9.2018. PRODUŽENA

ISTEKAO ROK ZA IZRADU, TREBA PROMENITI TEMU:

Dejan Radovanović - Primena Laravel frameworka  za razvoj web aplikacije  (napomena: primena u SAVREMENOJ GALERIJI UK ECKA ZRENJANIN)

 

 

 

PREDLOG TEMA:

APLIKATIVNE TEME

1. Teme u kontekstu informacionog sistema fakulteta

2. Teme u kontekstu softverske podrške radu službi i javnih preduzeća gradske uprave

TEORIJSKO-TEHNOLOŠKE TEME sa manjim primerima primene

- Software change management - upoređivanje više verzija istog softvera (praćenje šta se menja, gde, zašto, kako)

- Standardi kvaliteta softverskog proizvoda  - potrebna unapređenja konkretnog softvera

- Analiza više različitih softverskih rešenja za isti problemski domen (istu namenu) - prednosti, nedostaci i mogućnosti unapređenja

- Odredjivanje prioriteta u izboru korisnikovih zahteva iz Backloga za realizaciju za naredni Sprint - inkrement

- Software product line - prilagođavanje istog rešenja za više korisnika

- Testiranje softvera - tehnike i primena na konkretnom primeru

- Razvoj distribuiranog poslovnog softvera primenom web servisa,

- modeli poslovnih procesa, BPEL-WS jezik i orkestracija/koreografija web servisa

- Enforcing business rules analizom pravilnika i propisa - kako se ugrađuju propisi u softver

- Dizajn paterni objektno-orjentisanog razvoja poslovnih aplikacija

- Višeslojni razvoj poslovnih aplikacija - standardi i pristupi