Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 2


13
НОВ
2019

Primer diplomskog rada

1. Diplomski rad JOVANA JOSIC, odbranjen 27.9.2017.: Viseslojna web aplikacija za on-line prodaju cveca

2. Diplomski rad MARKO BLAZIC, odbranjen 9.10.2017.: Razvoj višeslojne web aplikacije uz primenu servisno-orijentisane arhitekture

3. Diplomski rad BRANISLAV DJEKIC, odbranjen 4.4.2017: PHP višeslojna aplikacija za evidenciju projekata prezentacija PPTX

4. Diplomski rad NEMANJA SERFEZE, odbranjen 19.9.2018. Višeslojna web aplikacija za evidentiranje robe u prodavnici računarske opreme, prezentacija PPTX

5. Diplomski rad Goran Tolmač, odbranjen 26.9.2018: Refaktorisanje programskog koda u razvoju višeslojne veb aplikacije
6. Diplomski rad Ivica Vukosavljević, odbranjen 27.9.2018: Veb aplikacija za evidenciju finansijskog naučnog fonda zaposlenih
7. Diplomski rad Ercegovac Marijana, odbranjen 27.9.2018: Višeslojna veb aplikacija za organizaciju stručnog usavršavanja nastavnog kadra

8. Diplomski rad Miroslav Adamov, odbranjen 8.10.2018.: Veb aplikacija za podršku elektronskom glasanju

9. Diplomski rad Dejan Radovanac, odbranjen  8.10.2018: Viseslojna ASP.NET web aplikacija za organizaciju sportskih takmicenja

10. Diplomski rad Nikola Perović: odbranjen 28.8.2019:  Tehnike unapređenja strukturnog kvaliteta softvera

11. Diplomski rad Viktorija Ekreš, odbranjen 11.9.2019, Java veb aplikacija za evidenciju upisa u predškolsku ustanovu

12. Diplomski rad Jovan Đukić odbranjen 25.9.2019, Primena Mongo DB, Express i Angular Javascript radnog okvira u izradi veb aplikacije

13. Diplomski rad Dunja Ajduković odbranjen 27.9.2019, Razvoj veb aplikacije uz primenu Spring razvojnog okvira i Hibernate

14. Diplomski rad Miloš Stambolija odbranjen 27.9.2019., Višeslojna PHP aplikacija za kreiranje rasporeda časova na fakultetu

15. Diplomski rad Vladimir Jevremov odbranjen 27.9.2019, Upravljanje veb sadržajima putem markera

16. Predrag Jovanov - Primena SOLID principa u razvoju višeslojne ASP.NET MVC veb aplikacije, odbrana 30.9.2019.

17. Diplomski rad Goran Gecin, odbranjen 2.10.2019, Razvoj veb aplikacije Master-detail tipa primenom ASP.NET tehnologije

18. Diplomski rad Jelena Adamov, odbranjen 9.10.2019. Višeslojna veb aplikacija za kadrovsku evidenciju

19. Diplomski rad Marko Medić, odbranjen 9.10.2019, Razvoj veb aplikacije „Galerija slika“

20. Miloš Jakovljević - Primena mikroservisa u poslovnim informacionim sistemima, odbranjen 13.11.2019.