Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 2


Ciljevi i zadaci predmeta

Osnovni cilj predmeta je sinteza stecenih znanja iz informatike usmerena na primenu savremenih alata za razvoj softverskih proizvoda. Poseban cilj predmeta je osposobljavanje studenta za samostalan rad pri izradi softverskog proizvoda. Zadaci koje ovaj predmet treba da ostvari je ovladavanje teorijskim, metodološkim i prakticnim znanjima razvoja softverskog inženjeringa, koja se primenjuju kroz upotrebu savremenih projektantskih alata.

Ishodi: analiza, dizajn i implementacija softverskog paketa koji se odlikuje kvalitetnim korisničkim interfejsom i visokim stepenom upotrebljivosti. Rad u timovima i značaj uloge vođe tima. Kreiranje kvalitetne dokumentacije o razvoju i primeni softvera. Razvoj, kritičkog, logičkog i apstraktnog mišljenja.