Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 2


27
ЈАН
2018

Bodovanje i ocenjivanje prema odluci Ministarstva

Počev od 24.1.2018. godine (prema odluci Ministarstva, koja je saopštena na sednici Nastavno-naučnog veća 24.1.2018. godine), bodovanje i ocenjivanje je određeno na sledeći način:

 za poene od 0  do 50 ocena 5
 za poene od 51 do 60 ocena 6
 za poene od 61 do 70 ocena 7
 za poene od 71 do 80 ocena 8
 za poene od 81 do 90 ocena 9
 za poene od 91 do 100 ocena 10

Navedeni sistem bodovanja će se primenjivati na svaki od delova koji se ocenjuje, tj. zasebno za svaku od predispitnih obaveza i na teorijski deo ispita. Dakle, student za svaki deo mora imati 51% poena da bi se smatrao položenim taj deo, a svakako će se i za sumarne bodove za ceo predmet primenjivati isti kriterijum.