Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 1


24
ЈАН
2020

Teme za 2019/20

Studenti moraju da prijave temu seminarskog rada na sledeći mejl mihajlovicsinisa25@gmail.com.

Predmetni asistent,

Siniša Mihajlović

Prijavljene teme:

 1. Aleksandar Hadžić IT 15/17 - Garderoba - jakne
 2. Andrej Karas IT 3/16 - Prodavnica softvera
 3. Boris Martinović IT 71/17 - Prodavnica smrznute hrane
 4. Ksenija Kulić IT 56/17 - Prodavnica video igara
 5. Katarina Kiš IT 24/17 - Prodavnica gejming opreme
 6. Maša Knežević IT 2/17 - Prodaja grožđa na veliko
 7. Aleksandra Vojnović IT 29/17 - Air Serbia
 8. Jovana Dupor IT 10/17 - Prodaja automobila
 9. David Švertecki IT 63/17 - Prodavnica patika
 10. Đorđe Olujić IT 40/17 - Knjižara
 11. Anja Mamlić IT 69/17 - Ambulanta
 12. Nemanja Stojanović IT 4/17 - Game Shop
 13. Milica Milin IT 3/17 - Prodavnica muzičkih instrumenata
 14. Marko Bubalo IT 66/17 - Prodaja reketa za badminton
 15. Dejan Jevremov IT 1/17 - Organizacija Nove godine
 16. Norbert Etveš IT 36/17 - Evidencija statistike fudbalera
 17. Nemanja Krstić IT 21/17 - Galerija slika
 18. Miloš Ćećez IT 27/17 - Pozorište
 19. Živan Mađarev IT 68/17 - Prodavnica mobilnih telefona
 20. Stefan Ric IT 73/17 - Ketering sa dostavom
 21. Nikola Tanasković IT 6/17 - Prodavnica dečijih igračaka
 22. Madaras Marko IT 72/17 - Prodavnica PC komponenti i opreme
 23. Nikola Stankov IT 35/17 - Evidencija NFL igrača
 24. Marko Krčmarov IT 37/16 - Arcade/Internet caffe
 25. Tamara Markov IT 60/14 - Prodavnica nameštaja
 26. Simo Mrđen IT 41/17 - Evidencija dokumentacije
 27. Darko Grajić IT 11/17 - Auto servis
 28. Vladimir Skokin IT 39/17 - Organizacija koncerta
 29. Petar Đorđević IT 30/17 - Aplikacija-optika
 30. Danko Besu IT 22/14 - Pet shop
 31. David Terkelj IT 36/14 - Aplikacija za vođenje evidencije avio kompanija
 32. Grković Goran IT 9/17 - Biblioteka
 33. Igor Blanuša IT 18/14 - Evidencija sportske radnje
 34. Sara Jandrić IT 54/17 - Prodavnica suvenira
 35. Marija Todorović IT 55/17 - Kozmetička radnja
 36. Miljana Radić IT 70/17 - Evidencija prijavljenih na takmičenje u pevanju
 37. Karolina Berta IT 14/17 - Zubna ambulantaAbidin Abidini IT 75/17 - Pekara
04
НОВ
2019

Seminarski rad za 2019/20

Prilikom predaje rada obavezna je baza podataka ili SQL skripta, aplikacija i word dokumentacija.

 1. SOFTVER

Realizacija baze podataka, programskog koda klasa i korisničkog interfejsa. Realizacija Windows aplikacije sa funkcijama: unos (sa combo), brisanje, izmena, tabelarni prikaz, izveštaj, uvoz/izvoz podataka u XML-u. U bazi podataka sve tabele moraju biti povezane relacijom.

 • Baza podataka mora da se sastoji od minimum 5 tabela koje su međusobno povezane. Kardinalnosti koje moraju da se koriste su 1:M i jedan primer M:M.
 • Minimum 5 klasa, u koje se ne računaju klase koje se koriste za XML.
 • Uvoz/izvoz XML-a primenjen 2 puta.
 • Izveštaji sa parametrom 2 komada.
 

 2. DOKUMENTACIJA

Struktura i primer dokumentacije seminarskog rada dat je u nastavku:

Primer dokumentacije seminarskog rada

STRUKTURA DOKUMENTACIJE:

Predmetni cilj

Cilj seminarskog rada

1. Uvod

2. Korišćene tehnologije

2.1 C# programski jezik

2.2. Microsoft Visual Studio

2.3.  .NET Framework

2.4. Entity Framework

2.5 Microsoft SQL Server

2.6. XML

3. Postupak kreiranja aplikacije

4. Zaključak

LITERATURA

5. Priložen kod

 DODATNE NAPOMENE

1. Temu seminarskog rada student bira samostalno.

2. Seminarski rad se radi u C#.

3. Nazivi na korisničkom interfejsu, nazivi polja i tabela u bazi podataka, kao i elemenata programskog koda(promenljive, nazivi formi, izveštaja i slično) moraju biti na SRPSKOM jeziku. Nije dozvoljeno korišćenje kompletno gotovih programskih rešenja sa Interneta, već student mora samostalno da realizuje svoj seminarski rad.

4. PREDAJA SEMINARSKOG RADATema rada mora prvo biti odobrena, a zatim student može započeti izradu rada. Student mora poslati rad barem nedelju dana pre ispita kako bi bio odobren. Seminarski rad u Wordu se ne štampa.

5. U dogovoru sa predmetnim nastavnikom, utvđeno je pravilo odbrana seminarskih radova: ako student ne odbrani seminarski rad (ne zna ili ne daje tačne odgovore na osnovna pitanja o načinu implementacije), treba da radi novi seminarski rad sa drugom temom.