Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 1


11
ЈАН
2018

Uradjeni zadaci sa vezbi sk 2017_18

 

CAS 1 - Dokumentovanje programskog koda koristeci UML RESENJE1CAS

CAS 2

- Opsti UML modeli za desktop, client-server i web aplikacije UML OPSTI MODELI

- Dokumentovanje programskog koda za primer "Windows app prijava na sistem"  UML PRIMER LOGIN

- Generisanje programskog koda biblioteke klasa na osnovu dijagrama klasa, generisanog u CASE alatu na osnovu konceptualnog modela podataka RESENJE2CAS

CAS 3

- Upoznavanje sa razvojnim okruženjem Visual studio NET

- Elementi aplikacije, različiti tipovi formi i grafičkih elemenata, dizajn korisničkog interfejsa poslovne aplikacije RESENJE3CAS

CAS 4

- Sintaksa C# jezika - tipovi podataka, programske strukture

- heuristicka uputstva dobrog pisanja programskog koda - komentari u planiranju, nazivi promenljivih smisleni, podela operacija na atomarne celine i pisanje procedura, ugnjezdeno pozivanje procedura, pozitivno pitanje u if uslovu... 

- delovi koda za citanje i proveru vrednosti RESENJE4CAS

CAS 5

- kvalitet programskog koda - heuristička uputstva

- Rad sa nizom, array listom i tipiziranom listom

- rad sa fajlovima i folderima

- rad sa XML i TXT

- uvod u objektno-orjentisano programiranje RESENJE5CAS

CAS 6

- klasa, objekat, elementi klase

- osnovni koncepti objektno-orjentisanog programiranja (enkapsulacija, polimorfizam, nasledjivanje, preklapanje metoda, nadjacavanje metoda)

- klase za obradu gresaka - obicna klasa, klasa koja nasledjuje Exception (redefinisanje Message property, throw exception) RESENJE6CAS

CAS 7

- osnovna klasa, odnos asocijacije (objekat klase je atribut druge klase), nasledjivanje (virtual - override), polimorfizam

- lista objekata bazne klase sa elementima bazne klase i izvedene klase (naslednik). 

- pozivanje istoimene metode prolazeci kroz elemente liste za elemente bazne i izvedene klase i polimorfno ponasanje - svaki objekat ima svoju verziju metode

RESENJE7CAS

CAS 8 - RADIONICA DOKUMENTOVANJA PROGRAMSKOG KODA UML DIJAGRAMIMA

- Cilj radionice je upoznavanje sa programskim kodom implementacije osnovnih operacija sa podacima iz baze podataka - unos, tabelarni prikaz podataka, filtriranje podataka. Na ovaj način studenti se pripremaju za redovne časove vežbi u drugom delu gradiva - razvoj poslovnih aplikacija, kao i izradu seminarskog rada.

- Zadatak: dat je programski kod i opis uobičajenog toka izvršavanja programskog koda u interakciji softvera i korisnika. Realizovati use case dijagram, dijagram klasa i dijagram sekvenci u okviru CASE alata u zajedničkom fajlu.

ZADACI RADIONICA

RESENI PRIMERI

CAS 9

- 4 osnovna sloja poslovne aplikacije (sloj podataka, sloj servisa, sloj poslovne logike, prezentacioni sloj)

- rad sa bazom podataka, različiti načini (standardne klase iz System.Data.SqlClient biblioteke klasa, za ostale OleDB(Access) ili ODBC (MySQL, Oracle...), rad sa stored procedurama, sopstvene klase, razdvajanje tehnologije i semantike, Entity Framework klase)

- Kreiranje baze podataka i stored procedura

- realizacija LOGIN forme uz primenu standardnih klasa na samoj formi

- realizacija tabelarnog prikaza podataka o ZVANJU primenom sopstvenih klasa koje koriste stored procedure i standardne klase iz System.Data.SqlClient biblioteke klasa

RESENI PRIMER

CAS 10

- Implementacija na formi ZVANJE - unos, navigacija, brisanje, izmena, tabelarni prikaz, filtriranje prema znaku (like ili =), eksport u XML, stampa

RESENJE

CAS 11

- BIBLIOTEKA KLASA: Kreiranje EntityFramework klasa nad bazom podataka, sopstvena klasa koja koristi entity framework generisane klase

- KORISNICKI INTERFEJS: Ukljucivanje DLL nove biblioteke klasa i primena koda iz te biblioteke radi realizacije unosa i tabelarnog prikaza Zvanja.

UPUTSTVO

RESENJE

CAS 12

- dopuna baze podataka za tabelu NASTAVNIK, povezivanje sa tabelom ZVANJE (foreign key) i sve pratece stored procedure

- biblioteka klasa KlasePodataka, realizacija klasa NastavnikLista i Nastavnik DB korišćenjem standardnih klasa iz SQLClient bibliteke

RESENJE BAZA PODATAKA I KLASE SA DOPUNOM ZA LOGIN

CAS 13 - materijal KOMPLETAN PRIMER SEMINARSKOG RADA I KOLOKVIJUMA

- dopuna LOGIN

- REALIZACIJA KORISNICKOG INTERFEJSA I REPORTA ZA NASTAVNIKA (osnovni i filtrirani izvestaj)

DODATNA UPUTSTVA

RESENJE KOMPLETAN SOFTVER primer seminarskog rada

- VEZBANJE ZA KOLOKVIJUM - primer zadatka i elementi resenja

28
ДЕЦ
2016

Uradjeni zadaci sa vezbi sk 2016_17

1. zadatak (2. i 3. cas) Primer realizovanog dokumentovanja softvera koriscenjem jezika UML moze se pogledati OVDE.

2. zadatak (4. cas) Model bazirani razvoj - generisanje C# biblioteke klasa na osnovu CDM modela i dijagrama klasa koristeci alat Power Designer. Resenje se moze pogledati sa linka2.

3. zadatak (primeri za oba kolokvijuma i seminarski rad) - primer kreiranja baze podataka sa stored procedurama, viseslojne aplikacije uz samostalno kreiranje klasa i koriscenja Entity Framework klasa u okviru Windows aplikacije. Moze se pogledati OVDE.