Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 1


04
НОВ
2019

Pravila rada za sve studente

1. Student može da prijavi ispit i izađe na polaganje usmenog dela ispita samo ako je položio sve predispitne obaveze.

2. Pre svakog ispitnog roka organizuje se dodatni termin odbrane domaćih zadataka. Obaveštenje o organizovanju dodatnih termina za odbranu domaćih zadataka za svaki ispitni rok biće istaknuto na sajtu fakulteta u okviru odeljka za ovaj nastavni predmet.

3. Temu za seminarski rad asistent treba da odobri pre početka izrade seminarskog rada. Studenti treba da pošalju Word dokument seminarskog rada barem nedelju dana pre termina ispita asistentu e-mailom, kako bi bio odobren i dogovorena lična odbrana.

4. Ukoliko student ne odbrani seminarski rad, radi novi seminarski rad sa drugom temom.

5. U terminu ispita polaže se teorijski kolokvijumi, ako studenti nisu položili u toku semestra kada se sluša predmet.

NAPOMENA: poeni sa teorijskih kolokvijuma važe i dalje (pa studenti u narednom periodu polažu deo usmenog koji nisu polozili kroz kolokvijume), a ceo usmeni ispit rade samo studenti koji u prethodnom periodu nisu položili ništa od teorije. Dakle, studenti koji nisu položili ranije neki deo teorije, ne mogu u terminu ispita raditi samo deo teorije, već je obuhvaćeno celo gradivo

OBAVEŠTENJE O ORGANIZOVANJU DODATNIH TERMINA ZA ODBRANU DOMAĆIH ZADATAKA