Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 1


31
МАЈ
2017

Materijal za oba kolokvijuma i seminarski rad (od šk. 2016/17)

1. deo - izrada windows aplikacije izradom i korišćenjem sopstvenih biblioteka klasa. Uradjen primer zadatka za 1. kolokvijum moze se pogledati OVDE.
 
2. deo - izrada windows aplikacije korišćenjem Entity Framework-a. Uradjen primer zadatka za 2. kolokvijum moze se pogledati sa LINKA.
 
Jedan od ova 2 primera može biti osnov za izradu seminarskog rada. U zavisnosti od načina izrade seminarskog rada (jednostavniji - 1. pristup ili složeniji - 2. pristup) formira se ocena seminarskog rada.
31
МАЈ
2017

Pripreme za vezbe (stare generacije)

Vezba 1

Vezba 2

Vezba 3

Vezba 4