Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softversko inženjerstvo 1


07
НОВ
2019

Domaći zadaci

Svi studenti su obavezni da rade domaće zadatke. Odbrana domaćih zadataka se vrši u terminima vežbi. Studenti koji nisu u mogućnosti da dolaze na vežbe i i koji nisu na vreme radili domaće zadatke biće određen dodatni termin odbrane domaćih zadataka.

Lista domaćih zadataka se može preuzeti na sledećem linku.

04
НОВ
2019

Materijal sa vežbi za domaće zadatke

Materijal koji može da se koristi za domaće zadatke:

Vežba 1

Vežba 2

Vežba 3

Vežba 4

Vežba 5

Vežba 6

Vežba 7

Vežba 8

Vežba 9

Vežba 10