Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softverska rešenja za finansije i menadžment


Испитна питања за усмени део испита

Питања за усмени део испита

Скрипта за припрему усменог дела испита - Животни циклус пословног софтвера

Л01 СРФМ - Животни циклус пословног софтвера

Л02 СРФМ - Дизајн пословног софтвера

Л03 СРФМ - инжењеринг софтверских захтева

Материјал за лабораторијске вежбе

В01 СРФМ - Основе рада у Excel-u

В02 СРФМ - Сортирање и филтрирање података у Excel-u

В03 СРФМ - Формуле и функције

В04 СРФМ - Увод у VBA програмирање за Excel

В05 СРФМ - Снимање и покретање макроа

В06 СРФМ - Макрои и именована поља

В07 СРФМ - Корисничке форме

В11 СРФМ - Обрачун зарада

В12 СРФМ - Обрачун амортизације

В21 СРФМ - Корелација и регресија

В22 СРФМ - Статистички значај процене

Примери задатака за колоквијуме

Колоквијум 1 - Решење за финансије  Resenje u excelu

Колоквијум 1 - Решење за финансије бр. 2

Колоквијум 2 - Решење за менаџмент

Колоквијум 2 - Решење за менаџмент бр. 2