Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softverska rešenja za finansije i menadžment


Тематска предавања студената


 Упутство и теме: Тематска предавања

Одабране теме:

1. MT 7/20 Зорић Далија   ---   Нетехничке вештине ИТ стручњака
2. MT 19/20 Аметовић Немања   ---   Подршка корисницима софтвера
3. MT 8/20 Гилезан Андреа --- Методе за прикупљање софтверских захтева

 

Испитна питања за усмени део испита

Питања за усмени део испита

Уџбеник

Уџбеник: Уџбеник - Животни циклус софтвера - одабране теме

Скрипта за припрему усменог дела испита - Животни циклус пословног софтвера

Л01 СРФМ - Животни циклус пословног софтвера

Л02 СРФМ - Дизајн пословног софтвера

Л03 СРФМ - инжењеринг софтверских захтева

Материјал за лабораторијске вежбе

В01 СРФМ - Основе рада у Excel-u

В02 СРФМ - Сортирање и филтрирање података у Excel-u

В03 СРФМ - Формуле и функције

В04 СРФМ - Увод у VBA програмирање за Excel

В05 СРФМ - Снимање и покретање макроа

В06 СРФМ - Макрои и именована поља

В07 СРФМ - Корисничке форме

В11 СРФМ - Обрачун зарада

В12 СРФМ - Обрачун амортизације

В21 СРФМ - Корелација и регресија

В22 СРФМ - Статистички значај процене

Примери задатака за колоквијуме

Колоквијум 1 - Решење за финансије  Resenje u excelu

Колоквијум 1 - Решење за финансије бр. 2

Колоквијум 2 - Решење за менаџмент

Колоквијум 2 - Решење за менаџмент бр. 2