Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softverska rešenja za finansije i menadžment


Опште информације

Студијски програм: Информационе технологије
Година студија: трећа
Семестар: шести
Број часова: 2+2

Предметни наставник: Проф. др Жељко Стојанов
Асистент:  Проф. др Жељко Стојанов

Кабинет: 30a (први)
email: zeljko.stojanov@tfzr.rs

Термини за консултације
Уторак 10,00-11,30
Среда 10,00-11,30