Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softverska rešenja za finansije i menadžment


Опште информације

Студијски програм: Информационе технологије
Година студија: трећа
Семестар: шести
Број часова: 2+2

Предметни наставник: Проф. др Жељко Стојанов
Кабинет: 30а (први спрат)
email: zeljko.stojanov@tfzr.rs

Асистент: Маја Габоров
Кабинет: 26
email: majagaborov26@gmail.com