Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softverska rešenja za finansije i menadžment


Опште информације

Студијски програм: Информационе технологије
Година студија: трећа
Семестар: шести
Број часова: 2+2

Предметни наставник: Доц. др Вишња Огњеновић
Асистент: Александра Стојков sahskica.s@gmail.com

Кабинет: 26 (први спрат)
email: visnjao@tfzr.uns.ac.rs

Термини за консултације
Уторак 12.45 – 14.15
Четвртак 11.15 – 13.45