Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Softverska rešenja za finansije i menadžment


16
МАЈ
2020

Термини за консултације за предавања


Понедељак 18.05.2020 од 12:00-13:30 (лаб. 106)

Понедељак 01.06.2020 од 12:00-13:30 (лаб. 106)

Консултације се одржавају за студенте који се најаве електронском поштом 24 сата раније како би добили тачан термин.

Предметни наставник проф.др Жељко Стојанов

07
АПР
2020

Начин оцењивања и упутства за рад студената у школској години 2019-2020

Због немогућности реализације наставе и вежби у рачунарској лабораторији, полагање испита ће се реализовати израдом два семинарска рада, а оцењивање ће бити на реализовано на следећи начин:

1. семинарски рад - градиво које се ради на вежбама   ---   50 бодова

         упутство: SRFM-SeminarskiRadVezbe-2019-2020.pdf

         За информације се треба обратити предметном асистенту Маји Габоров. Студенти се могу јавити за тему предметном асистенту!

2. семинарски рад - градиво које се ради на предавањима   ---   50 бодова

         упутство: SRFM-SeminarskiRadPredavanja-2019-2020.pdf        

         За инфоррмације се треба обратити предметном наствнику.

 

Студенти израду и одбрану семинарских радова координирају са предметним наставником и сарадником.

 

Предметни наставник: проф. др Жељко Стојанов

Одобрене теме за семинарске радове - Вежбе

1. MT 3/17 Сарић Јелена   ---   Прорачун остварене камате на месечном нивоу [ОДБРАЊЕНО 21.04.2020]

2. MT 9/17 Торњански Слађана   --- Обрачун зарада [ОДБРАЊЕНО 15.04.2020]

3. MT 10/17 Фазекаш Едвин   ---   Прорачун укупне зараде на месечном нивоу [ОДБРАЊЕНО 14.05.2020]

4. MT 13/17  Лукин Никола   ---   Прорачун оствареног профита [ОДБРАЊЕНО 28.06.2020]

5. MT 12/17  Тадин Стефан --- Обрачун продајне цене за грађевинске материјале [ОДБРАЊЕНО 08.05.2020]

6. МТ 7/17  Степанов Лазар --- Прорачун попуста за шишање у фризерском салону [ОДБРАЊЕНО 04.05.2020]

7. МТ 2/17   Јанков Јована --- Израчунавање  амортизације машина за текстилну индустрију [ОДБРАЊЕНО 07.05.2020]

8. MT 15/19 Метикош Милица --- Прорачун попуста уља за купце на велико у 2020. години [ОДБРАЊЕНО 08.06.2020]

9. МТ 16/19 Николић Никола --- Обрачун продајне цене за различите типове брашна  [ОДБРАЊЕНО 08.06.2020]

23
МАР
2020

Информација за усмени део испита

С обзиром на насталу ситуацију са вирусом и немогућност набављања препоручених књига за припрему усменог дела испита, полагање усменог дела испита ће бити реализовано израдом тематских радова из области Животни циклус пословног софтвера за коју су материјали постављени на страницама предмета.

Тематски радови се обрађују у форми семинарског рада.

Теме и упутства за израду радова: УСКОРО

 

23
МАР
2020

Информација за део испита који се односи на вежбе

С обзиром на насталу ситуацију са вирусом и немогућност полагања колоквијума, полагање ће бити реализовано израдом семинарских радова, на основу материјала постављених на страници предмета.

Теме и упутства за израду радова: УСКОРО

Маја Габоров