Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sociologija


11
ДЕЦ
2013

Ispitna pitanja i literatura za studente uz rad

Ispitna literatura: Miloš Marjanović – Slobodanka Markov, Osnovi sociologije, Novi Sad, 2011.

Potrebno je pripremiti sledeće lekcije ili njihove delove:

 1. Principi naučnog saznanja, samo sa s. 10
 2. Istinito saznanje, samo s. 12
 3. Odnos nauke i drugih duhovnih tvorevina, s. 17 – 20
 4. Prirodne i društvene nauke, s. 20 -21
 5. O determinizmu uopšte, s. 27 – 29
 6. Pojam naučnog metoda, s. 32 -33
 7. Definicije i indikatori, s. 33 -35
 8. Postupak naučnog istraživanja, s. 38 – 40.
 9. Istraživačke tehnike, s. 41- 49
 10. Predmet sociologije, 56 -58
 11. Posebne sociološke discipline, s. 65 – 66
 12.  Priroda i društvo, samo 67 – 68
 13. Konstitutivni elementi društva, s. 75 – 78
 14. Društvena pojava , s. 78 – 79
 15. Potrebe i interesi, s. 80 – 82
 16. Vrednosti i norme, s. 83 – 87
 17. Statusi i uloge, samo s. 87
 18. Podela rada, s. 89 -91
 19. Pojam i vrste društvenih grupa, s. 95 -98
 20. Brak i porodica , 98 -101
 21. Generacija, omladina i pol kao društvene kategorije, s. 106 – 110.
 22. Naselja, s. 110 – 114
 23. Zanimanja i profesije, s. 114  - 117
 24. Pojam etničke zajednice, s. 120 – 122
 25. Svojina, s. 126 – 129
 26. Društvena pokretljivost, samo s. 144 – 146
 27. Politika, samo s. 155
 28. Političke partije i interesne grupe, s. 157 – 161
 29. Država, s. 166 – 169
 30. Pravo, samo s. 170 i 173
 31. Konformizam i devijacije, s. 180 – 184
 32. Kultura i civilizacija, s. 188 – 189
 33. Religija, s. 199 -205
 34. Moral, s. 209 – 211
 35. Običaj, 212 – 216
 36. Ličnost i socijalizacija, s. 220 – 227
 37. Inovacija, s. 230
 38. Informatičko društvo, s. 243 – 244
 39. Pojam globalizacije, s. 245 – 246
 40. Novi srednji slojevi, s. 250 – 252
 41. Siromaštvo, s. 253 – 255
 42. Masovna kultura i slobodno vreme, s. 258 – 263
 43. Sekularizacija i desekularizacija, s. 264 – 268
 44. Ekološka dimenzija društvenog razvoja, s. 269 – 271
 45. Obrazovanje u savremenom društvu, s. 272 – 276.