Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sociologija


18
ФЕБ
2015

Ispitna pitanja

ISPITNA PITANJA IZ SOCIOLOGIJE

1. Determinizam uopšte i specifičnosti društvenog determinizma

2. Predmet sociologije

3. Sociologija i druge društvene nauke

4. Društvo – celina društvenih delovanja i odnosa

5. Konstitutivni elementi društva

6. Društvena pojava ili društveno delanje

7. Potrebe, interesi, vrednosti i norme

8. Statusi i uloge

9. Podela rada

10. Pojam društvene strukture

11. Društvene grupe – pojam i vrste

12. Porodica i brak (i tipovi porodice i braka)

14. Zanimanja i profesije

15. Pojam i vrste etničkih zajednica

16. Društvena moć

17. Različiti teorijski pristupi i modeli analize vertikalne strukture društva (klasno-konfliktni model,

stratifikacijski model i elitistički model)

18. Društvena pokretljivost

19. Društvene institucije (ustanove)

20. Društvene organizacije

21. Političke partije i interesne grupe

23. Birokratska organizacija

24. Pojam kulture

25. Mit i magija

27. Moral i običaji

28. Socijalizacija ličnosti

29. Promena i razvoj

30. Društveni sukobi

31. Teorija modernizacije

32. Teorije postindustrijskog i informatičkog društva

33. Pojam globalizacije

34. Siromaštvo

35. Obrazovanje u savremenom društvu

Literatura: Marjanović, M. i Markov, S. (2011): Osnovi sociologije. Novi Sad: Prirodno-
matematički fakultet.