Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemska analiza i projektovanje


17
ФЕБ
2023

Aktivnost i predispitni poeni u 2022/2023. godini

Evidencija prisustva i aktivnosti na časovima nastave (smer MIT) ... link

Tabela sa ukupnim brojem predispitnih poena (smer MIT) ... link

Evidencija prisustva i aktivnosti na časovima nastave (smer Softversko inženjerstvo) ... link

01
НОВ
2022

Predispitni poeni u školskoj 2021/2022. godini

Predispitni poeni u školskoj 2021/2022. godini se mogu pogledati ovde.

01
НОВ
2022

Predispitni poeni u školskoj 2019/2020. godini

RBSTUDENTAKTIVNOST1. KOLOKVIJUM2.KOLOKVIJUMUKUPNO
1.Tadin Stefan MT 12/175+52323 56 
2.Stepanov Lazar MT 7/17 4+2221341
3.Fazekaš Edvin MT 10/174+52422 55 
4.Lukin Nikola MT 13/174+21619 41 
5.Tornjanski Slađana MT 9/175+02218 45
6.Jankov Jovana MT 2/175+52120 51 
7.Sarić Jelena MT 3/175+42220 51 
8.Metikoš Milica MT 15/190+00

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

01
НОВ
2022

Predispitni poeni u školskoj 2018/2019. godini

Ukupan broj predispitnih poena u školskoj 2018/2019. godini možete preuzeti ovde.

15
ЈАН
2020

Predispitni poeni u školskoj 2016/2017. godini

Evidenciju prisustva i poene možete pogledati ovde.

Ukupan broj predispitnih poena u školskoj 2016/2017. godini možete preuzeti ovde.