Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemska analiza i projektovanje


10
ОКТ
2016

Obrazovni cilj predmeta

Ovladavanje osnovnim pojmovima sistemske analize i dizajna. Upoznavanje studenata sa fazama analize i dizajna sistema. Praktična primena znanja na primeru.