Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemska analiza i projektovanje


10
ОКТ
2016

Metod izvođenja nastave

Verbalno-tekstualne nastavne metode.

Ilustrativno-demonstrativne metode.

Demonstracione nastavne metode.

Laboratorijsko-eksperimentalne metode.