Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemska analiza i projektovanje


11
ЈАН
2017

Ispitna pitanja

   

1. Uvod u sistemsku analizu i dizajn, osnovni pojmovi.

2. Faze razvoja sistema.

3. Planiranje sistema.

4. Uloga sistem analitičara u dizajnu.

5. Izbor projekta i menadžment.

6. Faza analize sistema.

7. Definisanje zahteva korisnika.

8. Analiza slučajeva koršćenja.

9. Modelovanje poslovnih procesa.

10. Modelovanje podataka.

11. Faza dizajna sistema.

12.  Od analize ka dizajnu sistema.

13. Dizajn arhitekture sistema.

14. Dizajn korisničkog interfejsa.

15. Dizajn programa.

16. Dizajn skladišta podataka.

17. Dizajn objekata.

18. Faza implementacije sistema.

19. Od dizajna ka implementaciji.

20. Kreiranje objekata novog sistema.