Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemska analiza i projektovanje


10
ОКТ
2016

Ishodi obrazovanja

Osposobljavanje studenata za sistemsku analizu, analizu poslovnih procesa, dizajn sistema, korisničkog interfejsa, podataka, objekata, arhitekture sistema, programa i implementaciju sistema. Korišćenej softverskog alata za analizu i dizajn sistema CASE alata, na primerima.