Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemska analiza i projektovanje


23
НОВ
2022

Vežbanje za kolokvijum

Primer zadatka za 1. kolokvijum u školskoj 2022/2023. godini (tekst zadataka, opis sistema, dokument za anaizu ... link za preuzimanje

16
НОВ
2022

Vežbe u 2022/2023. godini

Primer za rad na vežbama: Prodajna galerija slika - preuzimanje opisa sistema i dokumenta za analizu podataka možete preuzeti sa linka.

Završeni dijagrami modela poslovnih procesa - dijagrami tokova podataka 1., 2. i 3. nivo dekompozicije na primeru Prodajna galerija slika, kao i model za opis logike primitivnih procesa ... link

ER model podataka - konceptualni model na na primeru Prodajna galerija slika ... link

19
МАЈ
2022

Materijal i primeri sa vežbi u školskoj 2021/2022. godini (Softversko inženjerstvo)

Primere modela za analizu i priojektovanje sistema urađene na vežbama u školskoj 2021/2022. godini možete preuzeti sa sledećih linkova:

Primer SERVIS RAČUNARA

Primer PRODAVNICA BELE TEHNIKE

19
МАЈ
2022

Materijal sa vežbi iz školske 2021/2022. godine (Menadžment IT)

Tekst opisa posla na primeru bioskopa sa dokumentom za analizu možete preuzeti sa linka.

Model procesa za primer bioskop možete preuzeti sa linka.

Konceptualni model podataka za primer bioskop možete preuzeti sa linka.

Opis logike primitivnog poslovnog procesa za primer formiranje repertoara možete preuzeti sa linka.

Fizički model podataka za primer bioskop možete preuzeti sa linka.

DDL skript za kreiranje baze podataka ... preuzimanje.

Objektni model - dijagrami slučajeva korišćenja, dijagram klasa i dijagram aktivnosti za primer bioskop... preuzimanje.

Kreirana biblioteka klasa iz CASE alata u C# programskom jeziku ... preuzimanje.

26
ОКТ
2022

Tutorijal za rad u CASE alatu

 

Tutorijal za rad u Power Designer CASE alatu, deo 1. možete preuzeti sa linka.

Tutorijal za rad u Power Designer CASE alatu, deo 2. možete preuzeti sa linka.

Tutorijal za rad u Power Designer CASE alatu, deo 3. možete preuzeti sa linka.

Tutorijal za rad u Power Designer CASE alatu, deo 4. možete preuzeti sa linka.

Tutorijal za rad u Power Designer CASE alatu, deo 5. možete preuzeti sa linka.

Tutorijal za rad u Power Designer CASE alatu, deo 6. možete preuzeti sa linka.

Tutorijal za rad u Power Designer CASE alatu, deo 7. možete preuzeti sa linka.