Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemi za upravljanje poslovnim procesima


07
АПР
2014

Obrazovni cilj

Циљ предмета је да студенти стекну могућност самосталне разраде студије сучајева пословних информационих система, као и
анализе поједних модула ERP софтверских пакета.

07
АПР
2014

Ishodi obrazovanja

Стицање теоријских и практичних знања у области коришћења, моделовања и практичног развоја пословних информационих
система.