Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemi za upravljanje poslovnim procesima


11
МАР
2019

Opšte obaveze studenata

Obaveze studenata su:

1. praktični deo - 2 kolokvijuma il seminarski rad

2. teorijski deo

NAPOMENE:

1. Kolokvijumi se realizuju u toku nastavnog procesa (semestra). Nakon završetka semestra kada je predviđeno pohađanje nastave i realizacija kolokvijuma, ukoliko student nije položio kolokvijume, radi seminarski rad koji obuhvata gradivo oba kolokvijuma.

2. Student mora poslati seminarski rad u Word formatu barem 10 dana pre ispita, a lična odbrana rada se može realizovati u terminima konsultacija asistenta ili, ukoliko nije moguce drugacije, na dan ispita, ali samo ako je seminarski rad ranije prihvacen e-mailom.

24
ФЕБ
2020

Obaveze studenata za prakticni deo - detalji

Obaveze studenata za prakticni deo su polaganje 2 kolokvijuma ili izrada seminarskog rada, kroz izradu web aplikacije.

Studenti koji nisu položili oba kolokvijuma u toku semestra, rade seminarski rad koji objedinjuje gradivo oba kolokvijuma.

 

Polaganje 2 kolokvijuma 

1. realizacija unosa i tabelarnog prikaza podataka uz primenu bazičnih validacija podataka (2 tabele povezane relacijom)

2. primena poslovnog pravila u posebnoj klasi za poslovni proces

Izrada seminarskog rada (predaje se na CD) koji obuhvata gradivo oba kolokvijuma

- aplikacija

- SQL skript

- word dokument - opis problema i poslovnog pravila, korisnicko uputstvo, opis implementacije (primenjene tehnologije, SQL skript baze, delovi programskog koda sa objasnjenjima).

NAPOMENE:

1. Kolokvijumi se realizuju u toku nastavnog procesa (semestra). Nakon završetka semestra kada je predviđeno pohađanje nastave i realizacija kolokvijuma, ukoliko student nije položio kolokvijume, radi seminarski rad koji obuhvata gradivo sva 3 kolokvijuma.

2. POSLOVNO PRAVILO treba da je napisano u obrazlozenju jednom recenicom govornog jezika tipa: AKO uslov ONDA akcija INACE akcija. Uslov mora biti ogranicen nekom vrednoscu parametra. Primer poslovnog pravila: AKO student ima 48 ECTS bodova ukupno na svim polozenim ispitima prethodne skolske godine, ONDA moze da upise narednu godinu studija, INACE ne moze.

3. IMPLEMENTACIJA POSLOVNOG PRAVILA - Za realizaciju aplikacije u delu provere poslovnog pravila, potrebno je da ono bude realizovano u okviru forme za unos ili posebne forme za pokretanje provere poslovnog pravila i odgovarajucu automatsku akciju koja je posledica izvrsavanja tog pravila. Poslovno pravilo mora biti implementirano u posebnoj klasi koja se odnosi na konkretan poslovni proces gde se primenjuje to pravilo, a parametar treba da je snimljen u posebnom fajlu sa parametrima za odlucivanje (npr. XML).