Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemi za upravljanje poslovnim procesima


22
НОВ
2019

Primer resenog zadatka 1. kolokvijum sk 2019/20

Primer zadatka za 1. kolokvijum

Resenje zadatka

22
ДЕЦ
2016

Primer resenog zadatka za 2. kolokvijum i PRIMER SEMINARSKOG RADA

Primer zadatka za 2. kolokvijum i kompletno resenje moze se pogledati OVDE.

Isti primer je moze posluziti kao primer seminarskog rada.

24
НОВ
2016

Primer resenog zadatka za 1. kolokvijum

Primer kompletno resenog zadatka za 1. kolokvijum moze se preuzeti OVDE.

17
НОВ
2016

Materijal za 1. kolokvijum

Primer resenog zadatka za 1. kolokvijum moze se preuzeti OVDE.

Gradivo prvog kolokvijuma obuhvata kreiranje baze podataka MYSQL i izradu PHP web aplikacije sa podrskom za: unos (uz verifikaciju semanticke jedinstvenosti zapisa), tabelarni prikaz i filtriranje podataka.

27
ОКТ
2016

Uradjen primer sa 1. casa vezbi

Materijal sa 1. casa VEZBI (php veb aplikacija) se moze pogledati OVDE.

17
ДЕЦ
2015

Primer resenja zadatka za 2. kolokvijum sk 2015_16 i primer seminarskog rada

Primer zadatka za 2. kolokvijum i primer seminarskog rada moze se pogledati OVDE.

Primer ukljucuje Windows aplikaciju koja primenom analize podataka iz SQL Server bazi podataka prikazuje zakljucke u odnosu na pravilo koje je implementirano u klasi.

23
ЈАН
2013

Resen zadatak sa 2. kolokvijuma (sk. 2012/13)

Resenje zadatka sa odrzanog 2. kolokvijuma moze se pogledati OVDE.

23
ЈАН
2013

Uradjen zadatak za 2. kolokvijum (sk 2012/13)

Uradjen zadatak sa casa pripreme za 2. kolokvijum se moze pogledati OVDE

10
ЈАН
2013

Materijal za 2. kolokvijum (sk. 2012/13)

Materijal za pripremu 2. kolokvijuma (resenje zadatka sa 8. i 9. casa, kao i predlog modularnog sistema bodovanja) moze se pogledati OVDE.

22
ДЕЦ
2012

PRIMER URADJENOG ZADATKA (gradivo 2. kol - Viseslojna arhitektura i transakcije)

Primer uradjenog zadatka sa 7. casa koji bi bio osnov za izradu zadatka na 2, kookvijumu moze se pogledati OVDE.

22
ДЕЦ
2012

Zadatak za vezbanje za 2. kolokvijum

Zadatak za vezbanje za 2. kolokvijum moze se pogledati OVDE.

22
ДЕЦ
2012

Primer zadatka za 2. kolokvijum (orjentacioni)

Primer (orjentacionog) zadatka za 2. kolokvijum moze se pogledati OVDE.

Precizan model teksta zadatka za 2. kolokvijum ce biti dogovoren u okviru termina vezbanja za 2. kolokvijum. 

03
ДЕЦ
2012

Resenje 1. kolokvijuma (sk. 2012_13)

Zadatak i resenje sa 1. kolokvijuma moze se pogledati OVDE.