Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemi za podršku odlučivanju


Materijal za predavanja


Sav materijal se nalazi u google učionicama. Za šifru potrebno je javiti se predmetnom nastavniku.

26
МАР
2020

Materijal za vežbe


Tekući materijal za vežbe možete preuzeti sa sledećeg linka