Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemi za podršku odlučivanju


26
МАР
2020

Materijal za predavanja


Tekući materijal za predavanja možete preuzeti sa sledećeg linka

26
МАР
2020

Materijal za vežbe


Tekući materijal za vežbe možete preuzeti sa sledećeg linka