Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemi veštačke inteligencije / Veštačka inteligencija


Ciljevi i zadaci predmeta


Upoznavanje sa  glavnim pravcima razvoja i postignutim rezultatima  u  oblasti  veštačke  inteligencije  radi  sagledavanja i razumevanja dometa informatizacije. Osim tehničkih primena, rezultati se interpretiraju i u smislu  novih saznanja o određenim aktivnostima čoveka kao što su predstavljanje znanja,   rešavanje zadataka, značaj heuristika,  strategije pretraživanja i  drugo,  što je  u  vezi sa procesima  rezonovanja, učenja, prepoznavanja i obrazovanja.