Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Razvoj softvera otvorenog koda


13
ФЕБ
2020

Sadržaj predmeta


Obrazovni cilj:

Steći znanja neophodna za razvoj softvera otvorenog koda. Upoznavanje sa postojećim poznatim softverima otvorenog koda, načinima njihovog kreiranja, licenciranjem, timskim radom.

Ishodi obrazovanja:

Osposobljenost za samostalni ili timski razvoj softvera otvorenog koda i sticanje praktičnog iskustva u razvoju softvera.

Sadržaj/struktura predmeta:

Teorijska nastava

Predmet obrađuje različite oblasti koje su vezane za softver otvorenog koda. Sagledavanje načina kreiranja softvera otvorenog koda, analiza uspešnih primera iz prakse u okviru razvoja ovakvih softverskih sistema. Sticanje prektičnog iskustva u korišćenju različitih alata za razvoj softvera. Analiza programskog koda najuspešnijih softverskih projekata i praktično učenje iz napisanog koda. 

Praktična nastava

Kreiranje softvera otvorenog koda kroz programske jezika uz upotrebu repozitorijuma.

Metode izvođenja nastave:

Verbalno-tekstualna, ilustrativno-demonstrativna, laboratorijsko-eksperimentalna. Izlaganje, dijalog, razgovor, grafički prikazi, zadaci, demonstracije softvera, eksperimenti na računaru, izrada softvera.