Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Razvoj softvera otvorenog koda


26
ФЕБ
2020

Literatura za pripremu ispita

 

Literatura za teoretski deo ispita se može preuzeti sa sledećeg linka.

Materijal sa predavanja prethodnog nastavnika se nalazi ovde.

Literatura za rad sa Git-om se može naći na sledećem linku.

Seminarski radovi iz oblasti teorije se nalaze na sledećem linku.