Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Razvoj softvera otvorenog koda


22
СЕП
2021

Ispitna pitanja

Oblasti iz kojih su ispitna pitanja:

1. Free and Open Source Software (FOSS) terminologija i filozofija... preuzimanje
2. Istorijat razvoja FOSS-a... preuzimanje
3. Karakteristike FOSS softvera, prednosti i nedostaci... preuzimanje
4. Primeri uspešnih FOSS projekata... preuzimanje
5. Karakteristike i infrastruktura FOSS projekata... preuzimanje
6. Model razvoja sofvera otvorenog koda... preuzimanje
7. Sistemi za kontrolu verzija... preuzimanje
8. Operacije sistema za kontrolu verzija... preuzimanje
9. Git/Github sistem... preuzimanje
10. Prava intelektualne svojine i licenciranje FOSS-a... preuzimanje
11. FOSS licence... preuzimanje
12. GPL softverska licenca... preuzimanje
13. BSD softverska licenca... preuzimanje

FINALNI spisak ispitnih pitanja za teoretski deo ispita... SPISAK TEST PITANJA.

Prof.dr Kazi Zoltan