Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Razvoj softvera otvorenog koda


27
МАЈ
2021

Materijal sa vežbi u školskoj 2020/2021. godini

Primer web aplikacije i dokumentacije koja je urađena na časovima nastave u školskoj 202/2021. godini.

Dokument

Softver

Tutorijal za Github

Tutorijal za Power Designer

22
МАЈ
2020

Uputstvo za korišćenje Github sistema i finalna verzija dokumenta rada

Završeno uputstvo za rad i korišćenje Github sistema (www.github.com), kao obavezne komponente rada na predmetu, sa prikazom osnovnih funkcija potrebnih za izradu aplikacije seminarskog rada, možete preuzeti sa sledećeg LINKA.

Primer dokumenta rada, za primer urađen na vežbama u toku 2019/2020. školske godine i preko sajta fakulteta za vreme vanrednog stanja, možete preuzeti sa sledećeg LINKA.

Predmetni nastavnik

Doc. dr Kazi Zoltan.

12
МАЈ
2020

Završna verzija softvera

Završeni softver (celokupan, svi fajlovi i datoteke) za primer koji je rađen na vežbama se može preuzeti sa sledećeg LINKA.

Finalna verzija dokumentacije softvera će biti postavljena naredne sedmice.

Softver će se postaviti (sreda, 13.5.2020.) i na GitHub repozitorijum: pupin-RSOK-2020 (https://github.com/Pupin-RSOK-2020/Vezbe). Tom prilikom će se izvršiti i spajanje svih grana u master granu!

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

05
МАЈ
2020

Nov materijal za izradu seminarskog rada - Maj 2020.

Nov materijal za izradu seminarskog rada u školskoj 2019/2020. godini:

Postavljen je šesti deo web aplikacije: stranice za izmenu i brisanje izvučenih kombinacija u bazi podataka, kao i dopunjena klasa sa metodama za brisanje i izmenu kombinacija memorisanih u bazi podataka... link.

Nova, dopunjena verzija dokumenta rada može se preuzeti sa sledećeg linka.

Materijal je postavljen i na GitHub repozitorijum: pupin-RSOK-2020 (https://github.com/Pupin-RSOK-2020/Vezbe)

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

29
АПР
2020

Nov materijal za izradu seminarskog rada - APRIL 2020. (četvrti deo)

Nov materijal za izradu seminarskog rada u školskoj 2019/2020. godini:

Postavljen je peti deo web aplikacije: stranica za pregled i pretragu  izvučenih kombinacija u bazi podataka po složenom kriterijumu defisanom na časovima vežbi, tabelarni prikaz podataka, kao i dopunjena klasa sa metodom za pretragu baze podataka... link.

Nova, dopunjena verzija dokumenta rada može se preuzeti sa sledećeg linka.

Materijal je postavljen i na GitHub repozitorijum: pupin-RSOK-2020 (https://github.com/Pupin-RSOK-2020/Vezbe)

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

21
АПР
2020

Materijal za izradu seminarskog rada - APRIL 2020 (Treći deo)

Nov materijal za izradu seminarskog rada u školskoj 2019/2020. godini:

Postavljen je četvrti deo web aplikacije: stranica za formiranje slučajne kombinacije čija se izlaznost proverava u bazi izvučenih kombinacija i dopunjena klasa sa metodom za realizaciju ove softverske funkcije... preuzimanje.

Nova, dopunjena verzija dokumenta rada može se preuzeti sa sledećeg linka.

Materijal je postavljen i na GitHub repozitorijum: pupin-RSOK-2020 (https://github.com/Pupin-RSOK-2020/Vezbe)

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

14
АПР
2020

Materijal za izradu seminarskog rada - April 2020 (drugi deo)

Nov materijal za izradu seminarskog rada u školskoj 2019/2020. godini:

Postavljen je treći deo web aplikacije: stranica za unos korisnikove proizvoljne kombinacije čija se izlaznost proverava u bazi izvučenih kombinacija... preuzimanje.

Nova, dopunjena verzija dokumenta rada može se preuzeti sa sledećeg linka.

Nova, dopunjena verzija uputstva za rad u Github CVS sistemu... preuzimanje.

NAPOMENA: 

Nakon instaliranja XAMP softverskog paketa, aplikacija se kopira u folder C:\Xamp\htdocs\Loto2020

Pokretanje iz web browser-a: http://localhost/loto2020

Naziv baze podataka u PHPMyAdmin softveru: loto2020rsok

Materijal je postavljen i na GitHub repozitorijum: pupin-RSOK-2020 (https://github.com/Pupin-RSOK-2020/Vezbe)

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

07
АПР
2020

Materijal za izradu seminarskog rada - April 2020 (prvi deo)

Nov materijal za izradu seminarskog rada u školskoj 2019/2020. godini:

Postavljen je drugi deo web aplikacije: stranica za unos podataka preko forme, stranic za snimanje podataka, klasa sa metodama za snimanje podataka u relacionu bazu podataka i validaciju podataka prema zahtevima korisnika... preuzimanje.

Nova, dopunjena verzija dokumenta rada može se preuzeti sa sledećeg linka.

NAPOMENA: 

Nakon instaliranja XAMP softverskog paketa, aplikacija se kopira u folder C:\Xamp\htdocs\Loto2020

Pokretanje iz web browser-a: http://localhost/loto2020

Naziv baze podataka u PHPMyAdmin softveru: loto2020rsok

Materijal je postavljen i na GitHub repozitorijum: pupin-RSOK-2020 (https://github.com/Pupin-RSOK-2020/Vezbe)

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

31
МАР
2020

Materijal za izradu seminarskog rada - Mart 2020

Materijal za izradu seminarskog rada u školskoj 2019/2020. godini:

Dizajn korisničkog interfejsa aplikacije, SQL DDL komande za kreiranje baze podataka (loto2020rsok), Bootstrap radni okvir, početna stranica sa menijem, forma za unos podataka u bazu, početne verzije ostalih stranica... preuzimanje

Materijali je postavljen i na GitHub repozitorijum: pupin-RSOK-2020 (https://github.com/Pupin-RSOK-2020/Vezbe)

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan


20
МАР
2020

Materijal za vežbe - Mart 2020

Materijal za vežbe u školskoj 2019/2020. godini:

Modelovanje i dizajn softvera: modeli podataka, klasa, aktivnosti, KI - koncept dizajna i softverske funkcije, možete preuzeti sa sledećeg linka: VEZBE/MASTER.

Dokumentacija za seminarski rad (radna, nedovršena verzija) se preuzima sa sledećeg linka.

Uputstvo za korišćenje GitHub repozitorijuma (dopunjeno) možete preuzeti sa linka.

Materijali za vežbe u školskoj 2019/2020. godini se nalaze na GitHub repozitorijumu: pupin-RSOK-2020 (https://github.com/Pupin-RSOK-2020/Vezbe) šifra: pupinRSOK2020

Predmetni nastavnik:

Doc.dr Kazi Zoltan